Sık sorulan sorular

Bildiriler genelde elektronik şekilde yapılır. Bunun için gereken şifreyi bizden talep etmelisiniz.

Formu burda bulabilirsiniz

2022´dan itibaren izin kasası primi % 15,20´dır.

İzin kasası aidatı sonraki ayın 28´ine kadar ödenmeli. SOKA-BAU size fatura yazmaz.

İşçilerinizi bütün ay kesintisiz göndermiyorsanız, lütfen her geçici gönderme için o ay içindeki geçici gönderme sürelerine ilişkin başlangıç ve sona eriş tarihilerini bildirin. Her işçi için Almanya´daki aylık toplam saatlerinin tam sayısını bildirmeyi lütfen unutmayınız.

İzin kasası aidatı işçilerin izin ücretini finanse eder.

İzin yöntemi hakkında geri ödemeler, tazminat ve hakkı düşmüş izinlerin tazminatıyla ilgili açıklamalı bir özeti, bu internet sitesinde bulabilirsiniz.

İşveren olarak işçinize Almanya´ya geçici gönderme esnasında Almanya´da kazandığı izni kullandırıyor ve izin ücreti ödüyorsunuz.

İşçinize Almanya´da kazandığı izni kullandırdığınızda SOKA-BAU´dan bir geri ödeme alıyorsunuz. Aylık bildirisinde bize, işçinizin izin kullanıp kullanmadığını ve bunun için ne kadar izin ücreti aldığını, bildireceksiniz. Bir ödeme alabilmeniz için, SOKA-BAU´a bütün vadesi gelmiş aidatları ödemiş olmalısınız.

İşçi SOKA-BAU´a bir tazminat talebi gönderebilir. İzin tazminatı sadece işciye ödenebilir. İşverene bir ödeme kesinlikle yapılmaz.

Bir işçi izin kullanmadıysa ve tazminat almadıysa, SOKA-BAU´a bir hakkı düşmüş izinlerin tazminatı talebi gönderebilir. İşverene bir ödeme kesinlikle yapılmaz.

İzin ücreti brüt ücretin yüzde 14,25´idir.

Geçici işçi gönderme esnasında izin parasi ödemeleri Alman yasalarına tabiidir.

Bu sebepten Alman inşaat şantiyelerine göndermiş olduğunuz ticari işçileriniz için SOKA-BAU’a İzin Kasası aidatları ödemek zorundasınız. Geçici işçi gönderme süreleri içinde SOKA-BAU´ a dahil olmak ülkenizde ödenmesi gerekli izin kasası meblağlarının yerine geçer. Böylece işçilerin çifte izin parası alma hakları yoktur.

Memleketiniz de SOKA-BAU benzeri bir kuruma ödeme yapıyorsanız bu durum sadece istisnadır. Bu gibi durumlarda karşılıklı tanıma ilgili olarak anlaşmalar mevcuttur. Aktüel olarak Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya ve Avusturya’daki kasaları ilgilendirmektedir.

Size para ödediğimizde gelir vergisini kesmemiz gerekiyor. Bu toplu tutarı Wiesbaden´deki vergi dairesine ödüyoruz. Bize tazminat veya hakkı düşmüş iznin tazminatı başvurusunda bulunursanız, ücret vergisi otomatik olarak düşülecektir.

Size yılda bir kez özel ücret vergisi belgesi göndereceğiz. Bunda, vergi dairesine ne kadar gelir vergisi ödediğimiz yazılıdır.

Parayı geri alıp alamayacağınızı bilmek istiyorsunuz?

Vergi iadelerinden sorumlu değiliz. 

Para iadesi için işvereninizin vergi dairesine (şirket vergi dairesi) başvurun. İzin hakkının olduğu takvim yılında son işvereninize danışın. 

Gerekli tüm belge ve bilgileri posta yoluyla ilgili vergi dairesine gönderin. 

İşvereniniz Almanya´da vergi ödemek zorunda değil mi? O zaman lütfen kendi ülkenizden sorumlu vergi dairesi ile iletişime geçin.