Kefil

Kefil sorumluluğu

Siparişi verenler taşeron firmalarına kefildir.

İşveren calıştırdığı işçiler için aidatların tamamını SOKA-BAU´a ödemekle yükümlüdür. Bir işveren SOKA-BAU´a karşı olan aidat ödeme yükümlülüğünü hiç veya tam yerine getirmiyorsa, § 14 AEntG (İşçi Gönderme Kanunu)  veya § 12 SOKA-SiG (Sosyal Kasa Yöntemi Sigorta Kanunu´na) göre, SOKA-BAU siparişi verenden veya müteakip sipariş verenlerinden prim borcunu talep eder.

Bu durumda siparişi veren SOKA-BAU´da müteselsil kefil gibi yükümlülük taşır.

Kefil Erken Uyarı Sisteminin uygulanması

Kefil Erken Uyarı Sistemi siparişi verene SOKA-BAU´dan görevlendirilen taşeron firmanın izin yöntemine uygun bir şekilde katılıp katılmadığına dair bilgiler alma imkanını sunar.

Bunun için taşeron firma sahibi sipariş vereni SOKA-BAU´dan ilgili inşaatta çalıştırılan işçiler hakkında, bildirilen brüt ücretleri dahil, aylık bilgiler alması için yetkilendirir.

Bu vekaletname sunulduğunda SOKA-BAU siparişi verene her ay izin kasası aidatlarının bildiriminin ve ödemelerinin yapılıp yapılmadığına veya açık aidat borçlarının olup olmadığına dair bir bildiri yapar.

Nitelendirilmiş taşeron firmalarının sipariş verenleri ve SOKA-BAU´un sorumluluktan muaf tutulma belgesine sahip olan sipariş veren şirketler, sorumluluktan muaf tutulma üst sınırları dahilinde, SOKA-BAU tarafından kefil olarak sorumlu tutulmazlar.