Müracaat

Her yabancı inşaat şirketi kanunen Almanya´daki Alman Gümrük Başmüdürlüğüne bir şantiyedeki faaliyetini bildirmek mecburiyetindedir.

Bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde (MOE-Staaten) bulunan şirketlere Almanya´da işe başlamaları için, istisna sözleşmeleri (Güvence Bildirimleri) ve çalışma müsaadeleri lisansı gerekiyor. Bunları Federal İş Ajansı veriyor.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki (MOE-Staaten) istisna sözleşme şirketlerine Güvence Bildirimlerinin verilmesi için, bu şirketlerin izin yöntemine kurallara uygun katılması şart koşulur.

Kurallara uygun katılımının kontrolü istisna sözleşmeleri esnasında da gerçekleşiyor. İzin yöntemine kurallara uygun bir katılım yoksa, yeni Güvence Bildirimleri verilmeyebilir veya devam eden istisna sözleşmeleri için istisna sözleşmeleri ve çalışma müsaadeleri iptal edilebilir.

Almanya´da her inşaatta yapılan her iş SOKA-BAU´da kaydedilmek zorundadır. Bunun için orijinal formlar „İşverenin temel bilgileri“ ve „İşçinin temel bilgileri“ doldurulmalı ve SOKA-BAU´a gönderilmeli. Bildirilen İşveren ve/veya İşçi Temel Bilgileri´nde değişimler oluyorsa, SOKA-BAU´a derhal ve yazılı bildirilmeli.

SOKA-BAU´a işverenin kendi anavatanındaki şirket adresinde kayıtlı olduğuna dair belgeler de (ticari sicil kaydı, faaliyet lisansı, zanaatcılık kaydı ve benzeri) gerekiyor. SOKA-BAU sadece böyle bir şirketin katılım yükümlülüğünün olup olmadığını inceleyebilir. Eğer Almanya´da da benzer kayıtlar yapılıyorsa, bu belgeler de aynı şekilde sunulmalıdır.

İşveren her ay gerçekten ödenilen brüt ücretlerinin miktarını – ancak en az toplu iş sözleşmeli borç olan asgari ücretlerini – elektronik bildiri olarak bildirir. İşverenler sadece başvuru üzeri, eğer elektronik bildirimin ekonomik ve özel durumlar yüzünden kendileri için uygunsuz olduğunu kanıtlarsa, elektronik bildirim yükümlülüğünden muaf olabilirler. 

İşverenler işçilerine, eğer bunlar gönderim esnasında izin kullanıyorsa, İzin ücreti ödeme mecburiyetindedir. İzin ücreti iznin kullanıldığı güne kadar ödenmiş olan brüt ücretin % 14,25´idir. İşveren bir işçisine gönderim esnasında kullanılan izin günleri için izin ücreti ödediyse, ilgili olan hesap ayında brüt izin ücreti ve kullanılan izin günleri aylık bildirisiyle bildirilmeli. İzin ücreti mecbur ve en az Toplu İş Sözleşmesi miktarında ödenmelidir. Aylık bildiri her takvim ayı için gelecek ayın 15´ine kadar SOKA-BAU´a ulaşmalı.

SOKA-BAU açıklamalardan işverene geri iade edilen izin ödeme haklarını hesaplar.