İzin yöntemine katılım

Yabancı bir inşaat şirketi aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde izin yöntemine katılmakla yükümlüdür: O Almanya´da bir inşaat işaat işini üstlendi ve bunu kendi şahsi sorumluluğuyla ve ticari işçileriyle (geçici işçi gönderme) yerine getirmektedir.

Ticari işçiler ya kendi gücüyle ve/veya inşaat makineleri veya teknik alet kullanarak iş yapan elemanlardır. Yardımcı işleri yapan elemanlar da ticari işçidir. Mesela büro temizleme, ayrıca bakım ve toplama çalışmaları yardım işlerine dahildir. 

İşveren tarafından kendilerine inşaat denetimi devredilmiş ve coğunlukla fiziksel birlikte çalışmayan kişiler, ticari eleman sayılmazlar. Aynısı özellikle planlama, yönetim ve büro işleri yapan elemanlar için de geçerlidir.

Bir işverenin işçileri çalışma saati açısından ağırlıklı olarak inşaat işleri yapıyorsa, bu işveren izin yöntemine katılmakla yükümlüdür. Bu demektir ki, toplam çalışma saatinin yüzde 50´si inşaat işlerinde geçmelidir. Tipik inşaat işlerini içeren bir genel bakışını İnşaat Sektörünün Federal Genel Toplu İş Sözleşmesi'nin (BRTV) faaliyet listesinde bulabilirsiniz.

Bağımsız işletme bölümü de İnşaat Sektörünün Federal Genel Toplu İş Sözleşmesi (BRTV) bağlamında bir işletmedir. Şirketin sabit iş yerinin dışında ağırlıklı olarak inşaat işleri yapan işçilerin bütünlüğü de bunun gibi görülür. Bu şirketin İnşaat Sektörünün Federal Genel Toplu İş Sözleşmesi'nin (BRTV) geçerlilik alanına düşmemesi durumunda da geçerlidir. Tek başına olan bir inşaat projesi de bir işletme bölümü olabilir, bu şirket başka inşaat işleri yapmasa dahi.

Kiraya veren Almanya´da inşaat işleri yapmak için kiralanan her kiralık işciye asgari ücreti ödemek ve Alman inşaat sektörünün izin yöntemine katılmak zorundadır.