Karşılaştırabilir kurumlar (izin kasası sistemleri)

Bir çok ülkede SOKA-BAU benzeri kurumlar var. Bunlarla karşılıklı tanıma konusunda anlaşmalar mevcuttur. Eğer bu ülkelerden bir işveren gönderme süresi içinde benzeri kurumlara aidat ödüyorsa ve bunu belgelerse, SOKA-BAU bu işvereni katılımdan muaf tutabilir.

Aşağıdaki ülkelerde aktüel benzeri kurumlar bulunmaktadır

  • Belçika (Office Nationale de la Sécurité Sociale – ONSS und Office Patronal d'Organisation et Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence – OPOC),
  • Danimarka (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR),
  • Fransa (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France),
  • İtalya (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE) ve
  • Avusturya´da (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK).