Aylık aidatlar

İzin yönteminin aidatı brüt ücretinden hesaplanır. Bu, Ocak 2022´dan itibaren yüzde 15,20´dır. Aidat işveren tarafından her ay ödenmeli. Bu her ay için bir sonraki takvim ayının 28´sine kadar SOKA-BAU´un hesabına havale edilmek zorundadır.

Bir işveren işçisine izin veriyorsa, SOKA-BAU bu işverene brüt ücretin yüzde 14,25 oranında izin ücretini geri öder. İzin haklarının aktüel işverende veya bir geçici iş ilişkisinden oluşmuş olması önemsiz. Bu yöntem işçilerin izin haklarını korur ve işverenlerde yük dağılımını sağlar.

İşveren izin kasası aidatlarını ek olarak maaş ile birlikte ödemeli ve bunu işçinin maaşından alıkoymamalı veya kesmemeli.

Geç ödemenin sonuçları

Bir işveren aylık aidat ödemelerinde gecikirse, SOKA-BAU mecbur her geciken ay için yüzde 0,9 oranında gecikme faizi hesaplar.

Ödemekte geciken işverenlere karşı SOKA-BAU mahkemede dava açabilir. Merkezi yurtdışında bulunan işverenler ve SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) arasındaki hukuki anlaşmazlıklar için sadece Wiesbaden İş Mahkemesi yetkilidir.