İzin ücreti

İzin ücreti ödenen boş zamandır. İzin dönemi esnasında işçinin bir izin ücreti alma hakkı vardır.

İzin ücreti brüt ücretin yüzde 14,25´idir.

İzin ücreti, izin günleri için maaşın yerine geçen brüt ücretin yüzde 11,4 oranındadır, ayrıca  izin ücretinin % 25 si oranında bir miktar bunun üzerine eklenmektedir.

İşçinin izin ücreti hakkı Almanya´da kazandığı toplam brüt ücrete dayanmaktadır. Brüt ücreti işverenin işçiye iş performansı karşılığında borçlandığı ücrettir. Bu genellikle işçinin gönderildiği devletin kanun veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine bağlı olarak iş sözleşmesinden oluşur.

Almanya´daki iş performansı için Almanya´da geçerli olan asgari ücretlerin altında bir ücret ödenemez. İşçi gönderildiği ülkenin kanununa göre Alman asgari ücretinden daha yüksek bir hakka sahipse, o zaman bu asgari ücret  gözönüne bulundurulmak zorundadır.

Önceden ödenmiş izin ücreti brüt ücretine dahildir. Aynı karakterli 13´üncü aylık ödeme veya işletme ödemeleri (Noel ikramiyesi, yıllık özel ödemeleri), izin tazminatları veya iş ilişkisinin sona erdiğinde ödenen tazminatlar buna dahil değil. 

İzin ücreti için formül:
Brüt ücretin % 14,25´i = İzin ücreti dir

Örnek:
Bir işçi 2018 yılında Almanya´da 9.000,00 Euro brüt kazanca sahip. 9.000,00 Euro brüt ücretin  % 14,25´i işçi için brüt ücretine ek olarak 1.282,50 Euro izin ücreti yapar. Bu izin ücreti verilen izin günlerinin miktarına göre orantılı ödenir.

İşçi biriktirdiği iznin sadece bir (kısmını) kullanıyorsa, işvereni kendisine her izin günü için belli bir günlük oranı ücret olarak öder.

Kısmi izin formülü:
(İzin hakkı Euro)/İzin günleri = Günlük oran
Günlük oran x kullandırılan izin günleri = izin ücreti

Örnek:
Bir işçi 2017 takvim yılında toplam 8 izin günü ve 1.200,00 Euro miktarında bir izin hakkı biriktirdi. Kendisi şimdi 2 izin günü kullanmak istiyor. Bu kısmi izin için izin ücreti ne kadardır?

(1.200,00 EUR)/8 = 150,00 EUR
150,00 EUR x 2 = 300,00 EUR

İşveren işçisine 2 izin günü için 300,00 Euro izin ücreti ödemek zorundadır. 

İşçi izni tüm veya parçalar halinde kullanabilir. Ücret için bir günlük oran tespit edilmelidir.

Birkaç kez kullanılan izinde formül:
(Geriye kalan izin hakkı Euro olarak)/(Geriye kalan izin günleri) = Günlük oran
Günlük oran x verilen izin günleri = izin ücreti

Örnek:
İşçi 2018 takvim yılında biriktirdiği izin haklarından şimdi 2 izin günü ve 300,00 Euro izin ücreti aldı. O bu takvim yılında Alman şantiyelerinde toplam 130 çalışma günü geçirdi ve 11.425,00 Euro brüt ücret (izin ücreti dahil) kazandı. İşçi şimdi 6 izin günü daha kullanmak istiyor. İşverenin işçisine bu 6 izin günü için vermesi gereken izin ücreti ne kadardır?

a)
Öncelikle bildirilen bütün brüt ücret miktarı aracılığıyla takvim yılında biriken toplam izin ücreti yeniden hesaplanır.

11.425,00 Euro´nun %14,25‘i = 1.628,06 Euro

İşçi o takvim yılında toplam 1.628,06 Euro izin ücreti kazanır.

İşçi bu izin ücretinden önceden 300,00 Euro aldı.

1.628,06 Euro - 300,00 Euro = 1.328,06 Euro

Bu yıl işçi için geriye kalan izin ücreti 1.328,06 Euro‘dur. 

b)
Birikien izin günleri de bu takvim yılı için yeniden hesaplanmalıdır.

130/12 = 10,83 / yuvarlak hesap 10

Bu takvim yılında işçi toplam 10 izin günü hak etmiştir. Bu 10 izin günü önceden verilen 2 güne azalır.

2018 için işçiye 8 izin günü daha kalır.

c)
İşçi geriye kalan tüm izin günlerini kullanmak istemediği için, yine izin ücretinin günlük oranıyla hesaplanan bir kısmi izin söz konusudur. Bu yeni günlük oran yeni verilen izin günlerinin miktarıyla çarpılmalıdır. 

(1.328,06 Euro)/8 = 166,01 Euro
166,01 Euro x 6 = 996,06 Euro

2018 yılında yeni verilen 6 izin günü için işçi işvereninden 996,06 Euro miktarında bir izin ücreti alır.

İşçi müteakip yılda da Almanya´da inşaatlarda calışıyorsa, yeni izin hakları kazanır. İşveren işçisine yeni yılda izin veriyorsa, öncelikle işçinin aktarılan geriye kalan izni varmı ve bunun miktarı kontrol edilmelidir. Geçen yıldan kalan iznin yanmaması için, yeni takvim yılındaki izin hakkı kullanılmadan önce  kalan izin hakkının kullandırılması gerekir. 

Örnek:
Bir işçi 2016 yılından geriye kalan 8 izin gününü 2017 takvim yılına aktardı. Bunun dışında daha 2016 yılından 1.200,00 Euro izin ücreti hakkı var. İşçi şimdi 2017 yılında 6 izin günü daha kullanmak istiyor. Geriye kalan izinden oluşan izin ücreti hakkı ne kadardır? İşçi geriye kalan iznin sadece bir kısımını kullanmak istediği için, izin ücreti hakkı yine yeni bir günlük oranla tespit edilmelidir.

(1.200,00 Euro)/8=150,00 Euro
150,00 Euro x 6=900,00 Euro

İşçi 6 izin günü için 900,00 Euro miktarında  bir izin ücreti alır.

İzin ücreti işveren tarafından, hesap ayının maaşıyla birlikte, en geç sonraki ayın 15´ne ödenir. İşveren ödediği izin ücretini elektronik Aylık bildirme çerçevesinde SOKA-BAU´dan talep eder ve ödediği bütün izin hakları için bir geri ödeme alır. Bu, işçinin geçici gönderme esnasında başka işverenlerde kazandığı kısımlar için de geçerlidir.

İşçinin yeni bir işverende izin haklarını kullanabilmesi için, son işvereni, SOKA-BAU´ya iş ilişkisinin sona erdiğini bildirmesi gerekir. Bu durumda işçi SOKA-BAU´dan, işveren değişikliği zamanına kadar, izin haklarının aktüel (işçi dekontu) özeti alır. Bu özet izin belgesi olarak geçerli. 

Bir işveren, önceden başka bir inşaat şirketinde çalışan bir işçiyi işe alıyorsa, izin hakkını araştırabilmesi için, kendisine aktüel bir işçi dekontu gerekir ve o SOKA-BAU´dan aktüel bir özet talep eder. Bu, işçinin önceki iş ilişkisinden daha izin haklarının olup olmadığını ve bunun hangi kapsamda olduğunu tespit etmek için gereklidir.