İzin ve izin süresi

Geçici gönderilen işçiler Almanya´da çalışma esnasında ücretli izin hakederler. İzin günlerinin sayısı Almanya´daki çalışma günlerine bağlıdır.

Her 12 çalışma gününden sonra işçi bir gün izin hak elde eder. Bu yüzden izin hakkı bir izin yılı (=Takvim yılı) için 30 izin günü (=iş günü) kapsar. Cumartesi, pazar ve genel tatil günleri çalışma günleri olmadığı için işçi boş zaman için bu günlerde izin alma mecburiyetinde değildir.

İşçiye belirli zamana kadar ait olan izin günlerini hesaplayabilmek için, çalışma günlerinin sayısı önemlidir. Bunun temeli takvim yılıdır.

İzin yılının sonunda, o zamana kadar daha henüz kullanılmayan izin günleri, geriye kalan izin günleri olarak sonraki takvim yılına devredilir. Daha sonraki bir takvim yılına devretmek mümkün değildir.

Ağır engelli ve ergen çağında olan gençlere izin için farklı düzenlemeler geçerlidir. Özellikle madde 8 No. 2.2 ve 4.1 ayrıca No. 11 BRTV geçerlidir.

Bir işçinin geçici gönderme süresindeki izin hakkı, Almanya´daki çalışma günlerinin sayısına göre tespit edilir.

Çalışma günleri olarak genelde inşaat işletmeleriyle bir iş ilişkisinin bulunduğu yılın tüm takvim günleri sayılır. Cumartesi, pazar ve genel tatil günleri de bunlara dahildir. İzin yöntemi bağlamında iş ilişkisi, işçi Almanya´daki ticari inşaat çalışmasını bitirdiğinde sona erer.

Aşağıda belirlenen günler çalışma günleri değildir,

  • İşçinin Almanya dışında bulunan bir inşaat şirketi için ve Almanya dışında bulunan şantiyelerde çalıştığı günler;
  • İşçinin mazeretsiz işe gitmediği günler (ücretsiz alınan başka günler);
  • İşçinin 14 takvim gününden daha uzun süren ücretsiz izin günleri. Örnek olarak, işçi 4 hafta ücretsiz izin aldıysa, çalışma süresi 28 gün azaltılmak zorundadır (4 hafta x 7 takvim günü).

Her takvim yılı için çalışma günleri ayrı tesbit edilmelidir.

Çalışma günlerinin hesaplanmasını kolaylaştırmak için, tüm aylar için devamlı 30 çalışma günleri öngörülür.

Örnek:
Bir işçi 20.05´te Almanya´da bir inşaatta işe başlıyor ve takvim yılının 31.12´sine kadar orada çalışıyor. O bu zaman içerisinde 5 iş günü mazeretsiz işe gitmedi ve arka arkaya 21 gün ücretsiz izin kullandı.

Kaç çalışma günü hesaplanır?

20.05 - 31.05´e kadar

= 12 çalışma günü

01.06 - 31.12´ye kadar

= 7 ay

7 x 30 takvim günü                              

= 210 çalışma günü


Toplam


= 222 çalışma günü

  
Eksik günler çıkarıldığında= 5 çalışma günü
Ücretsiz izin günleri çıkarıldığında= 21 çalışma günü

Toplam


= 196 çalışma günü 
 

İşçi için 196 çalışma günü oluşur.

Çalışma günlerinin yardımıyla işçinin takvim yılında hak ettiği izin günlerinin sayısı hesaplanabilir.

12 çalışma günüden (= izin böleni) sonra işçi bir izin günü hak ediyor. 

Çalışma günlerini izin böleni 12´ye bölersek, sonuç olarak işçiye düşen izin günleri çıkar. Sadece tam izin günleri hakkı olur. Devam eden takvim yılında izin günlerinin küsuratları tam izin günlerine yuvarlanır. 

İzin günleri için formül:
(Çalışma günlerinin toplam sayısı)/(İzin böleni 12) = İzin günleri

Örnek:
İşçi 01.04´ten beri Almanya´da bir inşaatta çalışıyor.
21.10´dan itibaren izin almak istiyor. Kendisine en çok kaç izin günü verilebilir?

01.04 - 31.10´a kadar= 7 ay
7 x 30 takvim günü= 210 çalışma günü
(210 çalışma günü)/12= 17,5 izin günü

İşçinin devam eden takvim yılında her zaman yuvarlama yapıldığı için, 21.10´dan itibaren kullanabileceği 17 izin günü hakkı var. İzin günleri de çalışma günleridir.

İzin yılının sonunda kullandırılmayan izin ertesi yıla devredilir. En az yarım izin günü yapan küsuratlar, tam güne yuvarlanır.

  • Geçmis takvim yılında Almanya´da sağlanan çalışma günlerini tespit ediniz.
  • Geçen yılda kazanılan izin günlerini tespit etmek için çalışma günlerini izin böleni 12´ye bölünüz.
  • En az yarım gün yapan izin günü küsuratlarını tüm izin gününe yuvarlayınız.
  • Geçmiş takvim yılında kullanılmış izin günlerini kazanılmış izin günlerinden düşünüz.
  • Sonuç geriye kalan izin günleridir. Bunlar sonraki takvim yılına devredilir. İşçi bu geriye kalan izin günlerini ertesi yılda kullanabilir.

Örnek:
Bir işçi takvim yılının 01.04´ten 31.12´ye kadar Almanya´da ticari inşaat işçisi olarak çalıştı. Bu takvim yılı esnasında işvereni kendisine 16 izin günü verdi. 31.12´den sonra da devamlı Almanya´da inşaatlarda çalışıyor. Ertesi takvim yılına devredilecek geriye kalan izin hakkı ne kadardır?

01.04 - 31.12´ye kadar

= 9 ay

9 x 30 takvim günü

= 270 çalışma günü

270/12

=22,5

22,5 kazanılan izin günü

23 güne yuvarlanır

Eksi verilen 16 izin günü

 

Geriye kalan izin günleri

7 gün

İşçinin ertesi yıla devredilebileceği ve 31.12´ ye kadar kullanması gereken 7 gün geriye kalan izin günü hakkı var.

İşçi Almanya´da kazandığı izin günlerini geçici gönderme esnasında kullanabilir. Ne zaman işçi en az bir izin günü hakettiyse işvereniyle anlaşarak bu izin gününü alabilir.

İşçinin Almanya´da geçici göndermesi bittiyse, Almanya´da kazandığı ve daha kullanmadığı izin hakkını daha sonraki geçici göndermede kullanabilir. Bu izni, kendisine aktüel Almanya´ya gönderen işveren verir.
Artık bir geçici gönderme daha gerçekleşmiyorsa, işçinin SOKA-BAU´a izin ücretinin tazminat talebini gönderme imkanı vardır.

İzin hakkı bu hakkın oluştuğu yılı takip eden yılın sona ermesiyle düşer. 2017 yılının izin hakkı örnek olarak 2018 yılının sona ermesiyle düşer. Bu yüzden işveren mecburen işçisine 2017 çalışma yılındaki izin günlerini en geç 31.12.2018´e kadar vermek zorundadır. Ondan sonra işçi işverenine karşı izin günü ve izin ücreti haklarını kaybeder. İzin haklarının düşmesiyle birlikte işçi SOKA-BAU´dan daha tazminat alamaz. Ancak SOKA-BAU´ya daha hakkı düşmüş izinlerin tazminat talebini gönderebilir.

Bir işveren işçilerine geçici göndermeden öncede anavatandaki çalışmaları nedeniyle bu takvim yılında kazandıklarından daha çok izin vermişse, bu işçiler önceden izin almış olur.

Bu önceden verilen izin Almanya´da kazanılan izin hakkından kesilir ve izin ücreti ona göre azalır.

İşçi iznini birkaç parçaya bölebilir. Bu durumda kendisi her izin günü için ücret olarak bir günlük oranı alır.

Bir takvim yılının sona ermesiyle işçi tarafından kullanılmayan izin günleri ertesi takvim yılına devredilir. En az yarım izin günü yapan izin günlerinin küsuratları şimdi tam gün izin gününe yuvarlanır.

İşçi yeni takvim yılında da Almanya´da bulunan bir şantiyede kalıyor ve izin alıyorsa, öncelikle geçen yılın geriye kalmış izin günleri tüketilmelidir. Bu geriye kalan izin günlerini işçi yeni takvim yılının sonuna kadar da alabilir. Ondan sonra işverene karşı düşer. Düşmüş izin hakları için işçi hakkı düşmüş izinlerinin tazminatını alır. Geçen yıldan kalan iznin düşmemesi için o izin her durumda işveren tarafından öncelikle verilmelidir, yani devam eden yılın izninden önce.

Bir işçi Almanya içinde başka bir inşaat şirketine geçerse, biriktirdiği izin haklarını yeni işvereninde kullanabilir.

İşçinin bu izin haklarını Almanya içerisinde „birlikte götürebilmesi“ özel bir avantajdır. İnşaat şirketinin ikametgahı Almanya´da veya yurtdışında olması önemsiz.

İşçinin izin haklarını yeni bir işverende kullanabilmesi için, son işvereni SOKA-BAU´a iş ilişkisinin sona erdiğini bildirmeli. Yeni işvereni SOKA-BAU´dan aktüel bir (işçi dekontu) özeti alır. Bunda işveren değişimi zamanında izin hakkının olup olmadığı ve izin haklarının miktarı yazılıdır.

İşçinin vefatı durumunda onun izin ücreti, tazminat veya hakkı düşmüş izinlerin tazminatı hakları mirasçıya geçer. İzin ücreti hakları SOKA-BAU´a karşıdır. Lütfen bu durumda SOKA-BAU ile temasa geçiniz.