Geri ödemeler

İşveren işçisine Almanya’da inşaat çalışmaları esnasında izin günleri kullandırdığında, izin ücretini doğrudan kendisine ödemek zorundadır. Bu izin ücretlerini SOKA-BAU işverene geri öder.

İşveren işçisine toplu iş sözleşmelerine göre hesaplanan haktan daha çok izin kullandırdıysa, bu bir gönüllü toplu iş sözleşme dışı ödemedir ve bu yüzden geri ödenmez.

SOKA-BAU bir işvereni geçmiş zaman için de bildiri ve  ödeme yapmasına mecbur tutabilir. Bu işveren işçilerine izin yöntemine katılmadan önce izin kullandırıp izin ücreti ödediğini kanıtlarsa, SOKA-BAU işverene bu izin ücretlerini geri öder.

SOKA-BAU işverene geri ödeme alacaklarını, sadece aidat hesabında aidat borçlarının olmadığında ve işverenin bildirme yükümlülüğünü yerine getirdiğinde, öder.

01.01.2019´dan itibaren aidat talebi ve geri ödemeler genelde dengelenir. Geri ödemeler otomatikman hesaba gecirilecek. Bu

  • tüm vadesi gelen bildirilerin bulunması,
  • işveren tarafından talep edilen geri ödemelerin şüphesiz şekilde hukuka uygun olmasını şart koşar.

Bu, SOKA-BAU tarafından geriye dönük bildiri ve aidat ödemesine mecbur tutulan şirketler için de geçerlidir.

İşveren tarafından geri ödeme alacaklarının mevcut olan aidat borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir.

İzin ücretlerinin geri ödeme hakları, eğer oluştukları yılın bitiminden sonra 30.09´a kadar SOKA-BAU´dan talep edilmezse, genelde düşer.

İş ilişkisinin sona ermesinde ve bir işçi artık BRTV tarafından kapsanmadığı durumunda (örneğin gönderme süresinin sonunda), izin ücretlerini geri alma hakları o ayı takip eden ikinci ayın 15’inde düşer.

Örneğin, işçi, geçici gönderme sona erdiği için, 25.08.2016´da Almanya´yı terk eder. İşverenin Ağustos 2016 aylarında ve daha önce ödenmiş izin ücretlerinin geri ödemelerini alma hakkı 15.10.2016 tarihinin sona ermesiyle düşer. Bundan sonra SOKA-BAU işverene bir geri ödemeyi genelde reddetmek zorundadır.

Bir şirketin geriye dönük katılımında geri ödemeleri alması için düşme süresi iki yıldır. Bu süre SOKA-BAU´nun işverene aidat mükellefliğini bildirdiği yılın sona ermesiyle başlar. SOKA-BAU ve işveren arasında mahkeme nezdinde bir dava sürüyorsa, o zaman iki yıllık düşme süresi, işverenin şirketinin izin yöntemine katılımının zorunlu olduğunun yasal olarak veya uyuşan açıklamalarla tespit edildiği yılın sona ermesiyle, başlar.