Tazminat

Bir işçi Alman şantiyelerinde işini kesin bitirdiyse ve işsiz değilse, SOKA-BAU çalışmanın sona ermesinden üç ay sonra işçinin dilekçesi üzeri kendisine izin tazminatı öder. SOKA-BAU işçinin şimdilik Almanya´ya geri dönmeyeceğini tahmin ediyor ve bu yüzden kazanılmış iznin Almanya´da daha sonraki bir istihdam için birikilmiş bulunması şart değildir.

Örnek:
Bir işçi işvereni tarafından 30.06´ya kadar Alman şantiyelerine gönderildi. Ondan sonra işçi anavatanına kesin geri dönüş yaptı. 01.10´dan sonra işçi SOKA-BAU`dan bir tazminat alabilir.

İşçi bir memur veya çıraklık eğitimine değişirse, sinai işinin bitiminden hemen sonra tazminatını SOKA-BAU`dan alabilir.

İzin tazminatının ödenmesi için işçinin dilekçesi gerekiyor.

Tazminat ödemesi için işçinin dilekçesi gerekiyor.

Eğer işçi daha henüz bir dilekçe göndermediyse ve Almanya´da bir şantiyede yine bir inşaat işçisi olarak çalışıyorsa, izin hakkı (boş zaman ve ücret) tekrar aktifleşir.

İşverenin izin kasası aidatlarını SOKA-BAU’a eksik ödemesi halinde, SOKA-BAU işçinin tazminatını aynı oranda azaltır.

İzin tazminatının sosyal sigortaya tabi olması durumunda SOKA-BAU bu tazminattan ülkelere göre belirlenmiş götürü bedelini keser ve bu bedeli işverene öder. İşçi için ödenecek olan sosyal sigorta priminin SOKA-BAU’un götürü bedelinden daha yüksek olması halinde, işçi işverene fazla olan bu miktarı ödemek zorundadır. Buna karşın aidat götürü bedelden daha düşükse, işveren işçiye aradaki farkı sonradan ödemek zorundadır.

Ayrıca SOKA-BAU isçiye yapılan bir tazminat ödemesinde yasal gelir vergisi ödemesi için yüzde 20 oranında ve dayanışma vergi zammının ödenmesi için yüzde 1,1 oranında, toplam yüzde 21,1 oranında bir götürü bedelini keserek yetkili Wiesbaden Vergi Dairesi‘ne havale etmek zorundadır. İşçi 183 günden daha az Almanya´da bulunsada bu geçerlidir.