Hakkı düşmüş izinlerin tazminatı

İzin hakkı ve izin haklarının tazmini bu hakkın oluştuğu takvim yılını takip eden yılın sona ermesiyle düşer. Mesela 2020 yılından bulunan izin günleri, izin ücreti ve izin tazaminatı 01.01.2022 tarihinde düşer.

SOKA-BAU işçilere, eğer bunlar daha önceden izin tazminatı almamışsa, hakkı düşmüş izinler için tazminat öder.

Hakkı düşmüş izinlerin tazminatı SOKA-BAU´dan sadece izin haklarının oluştuğu yıldan iki yıl sonra talep edilebilinir, yukarıdaki örnekte gibi sadece 01.01.2022´den 31.12.2022´ye kadar. Hakkı düşmüş izinlerin  ödemesini almak için işçinin bir dilekçe göndermesi gerekiyor. Erken yapılmış bir başvuru bundan dolayı gerektiğinde yeniden yapılmalı.

İşveren SOKA-BAU’ya izin kasası  primlerini tamamen ödemediğinde SOKA-BAU hakkı düşmüş izinlerin tazminatını ona göre azaltmalı.

SOKA-BAU işverenlerin eksik aidatlarıni sonradan tahsil etmeye çaba gösterir. İşveren SOKA-BAU´a sonradan aidatları öderse, işçi bu sonradan yapılan ödemeyi SOKA-BAU´dan izin haklarının düşmesinden sonraki dört takvim yılına kadar alabilir. Bu durumda SOKA-BAU kendisi işçileri doğrudan haberdar eder.

SOKA-BAU gelir vergisi ve dayanışma  vergisinin ödenmesi için bir götürü bedeli kesip Wiesbaden Vergi Dairesi‘ne havale etmekle yükümlüdür. Her işçi en geç gelecek yılın 28 Şubat tarihine kadar SOKA-BAU´dan geçen yılda kesilen ücret vergisini içeren bir ücret vergisi belgesini alır. Eğer gönderilen işçiler – mesela çifte vergilendirme antlaşması nedeniyle – Almanya´da ücret vergisi ödemekle yükümlü değillerse, Wiesbaden Vergi Dairesi´nden geri iade talep etme imkanları vardır.

SOKA-BAU (İnşaat Sektörü İzin ve Ücret Denkleştirme Kasası) ile işveren arasında işverenin katılma yükümlülüğüne ilişkin bir mahkeme davası sürüyorsa, işçi hakkı düşmüş izinlerin tazminat dilekçesini mahkeme sürecinin kesinleşmiş olarak sonuçlanmasından sonra bir yıl içerisinde gönderebilir.

İşçi vefat ederse mirasçı

  • izin ücreti;
  • izin tazminatı;
  • hakkı düşümüş izinlerin tazminatını

hak eder.

Ödeme talebi hakkı SOKA-BAU´a karşıdır.