İşçi dekontu

Her takvim yılının sonunda her ticari işçi SOKA-BAU´dan izin haklarını içeren bir dekont alır. İşverene Almanya´da onun için çalışan bütün işçilerinin haklarını içeren bir genel özet gönderilir. SOKA-BAU tüm hakları takvim yıllarına göre ayrı ayrı gösterir.

Bu dekont işçinin Almanya´da son iki takvim yılındaki faaliyeti hakkında önemli ayrıntılar içerir (çalışma süresi, çalışma günleri, brüt ücreti, hak edilen izin günleri ve izin ücreti ve ayrıca kullanılmış izin hakları). Sonuçta üzerinde daha henüz kullanılmayan haklar da belirtilmektedir. İşçi kalan izin haklarının toplu iş sözleşmelerinde belirlenmiş yüksekliğinin yanında bunların ne kadarının o tarihe kadar işverenlerinin ödediği primlerle finanse edildiğini görebilir.

İşçiye, her izin ödemesi, tazminat ve hakkı düşmüş izinlerin tazminatı ödendiğinde bir dekont gönderilir.

SOKA-BAU’a bir işçinin iş ilişkisinin bitiminde veya geçici göndermenin sona erdiğinde ve üç ay içerisinde bir inşaat şirketiyle yeni bir iş ilişkisi bildirilmediğinde, işçiye iş ilişkisinin sonuna kadar bulunan bilgileri içeren bir işçi dekontu gönderilir.

Bu bilgiler işverenin SOKA-BAU´a her ay vermesi gereken bildirilerden alınır.

İşveren bildirilerde bir hata yaptıysa ve bu dekont yanlış veya eksikse, işçi işverenden dekontu aldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde bir düzeltme talep edebilir. İşveren bu talebe rağmen bir düzeltme yapmazsa, işçi işveren hakkında bir Alman mahkemesinde de, gereken düzeltmenin yapılması için dava açabilir.