İzin kasası aidatı

İzin kasası aidatını hesaplama temeli, işçiye ait olan brüt ücretidir. Bu genellikle işçinin gönderildiği devletin kanun veya toplu iş sözleşmeleri ve iş sözleşmesiyle bağlantılı olan hükümlerinden oluşur.

Gönderen şirketler tarafından her ay SOKA-BAU´a ödenmesi gereken izin kasası aidatları, Almanya´ya gönderilen işçilerin brüt ücretlernin

  • Ocak 2010´dan Aralık 2013´e kadar yüzde 14,30
  • Ocak 2014´ten Aralık 2014´e kadar yüzde 15,30
  • Ocak 2015´ten Aralık 2015´e kadar yüzde 15,10
  • Ocak 2016´dan Aralık 2018´e kadar yüzde 14,50
  • Ocak 2019´dan Aralık 2021´e kadar yüzde 15,40
  • Ocak 2022´dan itibaren yüzde 15,20 oranındadır

Aidat her ay için bir sonraki takvim ayının 28´sine kadar SOKA-BAU´un hesabına ödenmek zorundadır. Aksi takdirde başlayan her ay için aidat talebinin yüzde 0,9 oranında bir gecikme faizi hesaplanır.