İşçi Gönderme Kanunu’nun (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG) 30.07.2020 tarihinden itibaren değişmesi

Bu değişimden dolayı sizin, gönderilen işçi olarak, 30.07.2020 tarihinden itibaren toplu sözleşmede belirtilmiş asgari ücretin yanında ilerideki ek ücretlere hakkınız var:

  • Fazla mesai
  • Gece işi
  • Pazar ve resmi tatil günlerindeki işler
  • Zorluk zammı

Bu İnşaat Sektörünün Federal Genel Toplu İş Sözleşmesi‘nin (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe / BRTV) 3. maddesinin 6. rakamına ve 6. maddesine dayanır.

Not: Ek ödemeler vergiye tabi değilse, üstüne izin yöntemi aidatları düşmüyor.

Lütfen bu hususlara da dikkat edin:

  • Göndermenin giderleri (seyahat giderleri, barındırma ve yedirip içirme) sizin asgari ücretinizin bir parçası değil. Bundan dolayı bu tür giderler asgari ücretin yanında gönderen işveren tarafından ek olarak ödenmeli.
  • Gönderim için ödenen maaş zamları da gönderim giderleri gibi değerlendirilir. Bundan dolayı bunlar da asgari ücretin bir parçası olamaz. İstisna: Siz iş sözleşmesinde işvereniniz ile farklı bir şekilde anlaştınız.
  • Siz 12 aydan fazla gönderiliyorsanız, Alman işçileri için geçerli koşullar sizin için de geçerli olur. Gönderen işveren bu süreyi 18 aya kadar uzatabilir. Bunun için gümrük dairesine gönderimin uzatılmasının nedenlerini bildirmeli.
  • Size sunulan barınaklar Alman İş Yeri Yönergesi‘ne (Arbeitsstättenverordnung) uygun olmalı.


Daha sorularınız mı var? Size memnuniyetle yardım ederiz.