İşçi Gönderme Kanunu’nun (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG) 30.07.2020 tarihinden itibaren değişmesi

Bu değişimden dolayı işçi gönderen işverenler 30.07.2020 tarihinden itibaren işçilerine toplu sözleşmede belirtilmiş asgari ücretin yanında ilerideki ek ücretleri de ödemeli:

  • Fazla mesai
  • Gece işi
  • Pazar ve resmi tatil günlerindeki işler
  • Zorluk zammı

Bu İnşaat Sektörünün Federal Genel Toplu İş Sözleşmesi‘nin (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe / BRTV) 3. maddesinin 6. rakamına ve 6. maddesine dayanır.

Not: Ek ödemeler vergiye tabi değilse, üstüne izin yöntemi aidatları düşmüyor.

Lütfen bu hususlara da dikkat edin:

  • Göndermenin giderleri (seyahat giderleri, barındırma ve yedirip içirme) asgari ücretin bir parçası değil. Bundan dolayı bu tür giderler asgari ücretin yanında ek olarak ödenmeli.
  • Gönderim için ödenen maaş zamları da gönderim giderleri gibi değerlendirilir. Bundan dolayı bunlar da asgari ücretin bir parçası olamaz. İstisna: Siz iş sözleşmesinde işçiniz ile farklı bir şekilde anlaştınız.
  • İşçilerinizi 12 aydan fazla gönderiyorsanız, Alman işçileri için geçerli koşullar onlar için de geçerli olur. Bu sürenin 18 aya kadar uzatılması mümkün. Bunun için gümrük dairesine gönderimin uzatılmasının nedenlerini bildirmeniz lazım.
  • İşçilerinize sunduğunuz barınaklar elverişli ve Alman İş Yeri Yönergesi‘ne (Arbeitsstättenverordnung) uygun olmalı.

Daha sorularınız mı var? Size memnuniyetle yardım ederiz.