Întrebări frecvente

Comunicările referitoare la plata contribuțiilor se transmit în principiu pe cale electronică. În acest sens aveți nevoie de o parolă, pe care o veți solicita la noi.

Formularul se află aici

Contribuția care se plătește la Casa de concedii aferentă anului 2022este de 15,20 %.

Contribuția către Casa de concedii este scadentă în fiecare lună până în data de 28 a lunii calendaristice următoare. SOKA-BAU nu emite factură.

Dacă nu detașați sau delegați salariați o lună completă, vă rugăm să specificați pentru fiecare detașare sau delegare în parte perioadele exacte, menționând data exactă a începerii și a finalizării activității. Specificați pentru fiecare salariat numărul exact al orelor efectuate în luna respectivă în Germania.

Din contribuția către Casa de concedii se finanțează indemnizația de concediu a salariatului. O privire de ansamblu a procedurii de concediu cu explicații referitoare la rambursare, compensare și despăgubire găsiți pe această pagină.

În calitate de angajator, dumneavoastră acordați salariaților pe parcursul detașării în Germania concediul cuvenit în Germania și le plătiți indemnizația de concediu.

Dacă acordați angajaților Dv. concediul dobândit în Germania, primiți de la SOKA-BAU o rambursare. Prin intermediul înștiințării lunare ne comunicați dacă angajatul dumneavoastră a beneficiat de concediu și care a fost indemnizația de concediu plătită. Rambursarea presupune plata la zi a tuturor contribuțiilor scadente la SOKA-BAU.

Salariatul poate să depună la SOKA-BAU o cerere pentru compensare. Compensația de concediu poate fi plătită doar salariatului. Plata compensației către angajator nu este posibilă.

În cazul în care un salariat nu a beneficiat de concediu și nu a primit nici compensare, el poate să depună la SOKA-BAU o cerere de despăgubire. Plata despăgubirii către angajator nu este posibilă.

Indemnizația de concediu este de 14,25 % din cuantumul total al salariului brut.

Indemnizațiile de concediu pe perioada detașării / delegării se supun legislației germane. Așadar trebuie să plătiți contribuții pentru casa de concediu către SOKA-BAU pentru muncitorii profesioniști detașați pe șantierele din Germania. Calitatea de membru SOKA-BAU înlocuiește obligația de a plăti contribuțiile pentru casele de concediu în țara de origine pe perioada detașării. Astfel, salariații nu au dreptul la o indemnizație de concediu dublă.

Se admit excepții numai în cazul în care contribuiți la o casă similară cu SOKA-BAU din țara de origine. În acest caz există acorduri de recunoaștere reciprocă. La acest moment, această regulă vizează case din Belgia, Danemarca, Franța, Italia și Austria.