Rambursări

Dacă un angajator acordă unui salariat zile de concediu pe parcursul activității acestuia în domeniul construcţiilor în Germania, angajatorul trebuie să-i plătească acestuia în mod direct remuneraţia de concediu. SOKA-BAU îi va rambursa angajatorului remuneraţiile de concediu.

Dacă angajatorul i-a acordat salariatului mai mult concediu decât rezultă din calculul drepturilor sale stabilite prin convenţiile colective, aceasta constituie o prestaţie voluntară suplimentară care nu poate fi rambursată. 

Este posibil ca SOKA-BAU să constate ulterior obligația unui angajator de înștiințare și de plată a contribuțiilor, pentru o perioadă anterioară. Dacă există dovada că angajatorul le-a acordat salariaților concediul și a plătit remunerația de concediu, înainte de a participa la procedura casei de concediu, SOKA-BAU îi va restitui angajatorului indemnizațiile de concediu.

SOKA-BAU plătește angajatorului drepturile de rambursare, în cazul în care contul acestuia de plată a contribuțiilor nu înregistrează restanțe și dacă angajatorul și-a îndeplinit în întregime obligaţia de raportare.

Începând cu 01.01.2019 cotizațiile scadente vor fi compensate în principiu cu rambursarea sumei drepturilor de concediu.  Creditarea rambursărilor va avea loc automat. Aceasta presupune:

  • că toate raporturile scadente sunt depuse în întregime,
  • că nu există nici o îndoială în privinţa legitimității solicitării restituirilor de către angajator.

Acest lucru este valabil și pentru întreprinderile pe care SOKA le-a obligat retroactiv la raportare și la plata contribuțiilor.

Se exclude pentru angajator compensarea drepturilor la restituire cu contribuţiile restante.

Drepturile de rambursare a indemnizațiilor de concediu se sting în principiu dacă acestea nu au fost revendicate la SOKA-BAU până la data de 30.09. după sfârșitul anului în care acestea s-au creat.
La încetarea raportului de muncă și în cazul în care un salariat nu se mai află sub incidenţa BRTV (de exemplu după încheierea perioadei de detașare), fără ca raportul său de muncă să înceteze, drepturile de rambursare a indemnizațiilor de concediu se sting în data de 15 a lunii următoare după încetarea activităţii.

Salariatul părăsește Germania la data de 25.08.2016, de exemplu, deoarece se termină perioada de detașare. Drepturile de rambursare ale angajatorului se sting odată cu expirarea datei de 15.10.2016 pentru indemnizațiile de concediu plătite în luna august 2016 și mai devreme. După această dată, SOKA-BAU va respinge în principiu rambursarea acestora către angajator.

În cazul în care o întreprindere este obligată să efectueze plăți retroactiv, termenul de prescriere pentru rambursare este de doi ani. Termenul începe odată cu încheierea anului în care SOKA-BAU i-a comunicat angajatorului obligaţia sa de plată a contribuțiilor. În cazul în care între SOKA-BAU și angajator există un litigiu pe rolul unei instanţe judecătorești, termenul de prescriere de doi ani începe doar după încheierea anului în care se constată legal sau printr-o declaraţie de acord că întreprinderea angajatorului este obligată să participe la procedura de concediu.