Informații pentru salariații detașați

Multe întreprinderi de construcții cu sediul în străinătate detașează salariați profesioniști pe șantierele din Germania. Pe durata acestei detașări trebuie să respecte condițiile de muncă minime din Germania. Ce exact este inclus aici și care sunt meseriile cuprinse de această reglementare, este stabilit în cadrul contractelor colective aferente domeniului construcțiilor din Germania. În acest sens este irelevant din ce țară se face detașarea în Germania.

De condițiile de muncă minime aparține salariul minim. Salariatul detașat are dreptul la salariul minim valabil în domeniul construcțiilor din Germania.

În plus, salariatul are dreptul la același concediu precum un salariat german din domeniul construcțiilor. Acesta înseamnă un total de 30 de zile de concediu pe an. În cazul în care detașarea se efectuează pe o perioadă mai scurtă, zilele de concediu se vor calcula în mod proporțional.

Concediul reprezintă timp liber remunerat. De aceea, zilele de concediu se remunerează. Și în această privință salariații detașați sunt asimilați colegilor lor germani. Valoarea remunerației concediului  este de 14,25 % din salariul brut.

Pentru domeniul construcțiilor din Germania există o procedură de concediu specială, pe care trebuie să o respecte toți angajatorii din domeniul construcțiilor. Aceasta se aplică de către SOKA-BAU. SOKA-BAU colectează remunerațiile de concediu și le rambursează angajatorului după ce acesta le-a acordat angajaților săi concediu și le-a plătit zilele de concediu. Prin procedura de concediu se garantează faptul că și în cazul schimbării angajatorului, dreptul la concediu al angajaților nu se perimă.

În timpul detașării, salariaților le sunt plătite în continuare de către angajatorul lor toate prestațiile. În cazul în care după încetarea detașării un salariat mai are zile de concediu, acesta va depune la SOKA-BAU o cerere de compensare, respectiv de despăgubire. În acest caz, restul remunerației de concediu se va plăti de către SOKA-BAU direct salariatului.

Această reglementare se aplică doar salariaților profesioniști. Personalul TESA nu este afectat de aceasta.

Informații detaliate găsiți pe această pagină de internet.

SOKA-BAU oferă telefonic și în scris consultanță și informații în 14 limbi cu privire la procedura de concediu pentru salariați și angajatorii acestora.