Indemnizația de concediu

Concediul este timp liber plătit. Pentru perioada concediului, salariatului i se cuvine o indemnizație de concediu.
Indemnizația de concediu este de 14,25 % din cuantumul total al salariului brut.

Acest procentaj se compune din indemnizația pentru concediu într-un cuantum de 11,4 % din salariu brut, procent care înlocuiește salariul în zilele de concediu și banii suplimentari de concediu într-un cuantum de 25 % din indemnizație.

Indemnizația de concediu are drept bază de calcul suma salariilor brute câștigate în Germania. Salariul brut este contravaloarea muncii prestate de către salariat, datorată salariatului de către angajator. Baza de calcul reiese de regulă din contractul de muncă în coroborare cu reglementările legale sau prevederile tarifare ale statului din care este detașat salariatul.

În vederea prestării activității în Germania, salariile nu au voie să fie mai mici decât salariile minime. În situaţia în care salariatul, conform legislaţiei statului din care a fost detașat, are un drept salarial care depășește salariul minim din Germania, se va aplica acest salariu.

O indemnizație de concediu deja acordată face parte din salariu brut. Din salariul brut nu face parte al 13-lea salariu lunar acordat conform contractului colectiv sau plăţi efectuate de întreprindere cu  caracter similar (primă de Crăciun, plăţi anuale speciale), compensaţii de concediu, precum și indemnizaţia plătită la încheierea raportului de muncă.

Formula pentru indemnizația de concediu:
14,25 % din suma salariului brut = indemnizația de concediu 

Exemplu:
Un salariat a căștigat deja în Germania în decursul anului calendaristic 2018 9.000,00 EUR. Aplicând procentul de 14,25 %,  din 9.000,00 EUR salariu brut  rezultă pentru salariat o indemnizație de concediu de 1.282,50 EUR în plus față de salariul brut. Această indemnizație de concediu se va plăti proporțional cu zilele de concediu acordate.

În cazul în care salariatul ia numai o parte din concediul acumulat (concediu parțial), angajatorul îi va plăti pentru fiecare zi de concediu o diurnă corespunzătoare.

Formulă în cazul concediului parţial:
(Indemnizație de concediu în EUR)/Numărul zilelor de concediu = diurnă
Diurna × numărul zilelor de concediu acordate = indemnizația de concediu

Exemplu:
Un salariat a acumulat în decursul anului calendaristic 2017 în total 8 zile de concediu și o indemnizație de concediu de 1.200,00 EUR. El dorește acum să beneficieze de 2 zile de concediu. Care este indemnizația sa de concediu pentru acest concediu parţial?

(1.200,00 EUR)/8 = 150,00 EUR
150,00 EUR x 2 = 300,00 EUR

Pentru 2 zile de concediu, angajatorul trebuie să-i plătească angajatului 300,00 EUR indemnizație de concediu.

Salariatul poate lua concediul integral sau în mai multe părți. Pentru indemnizație se va calcula o diurnă.

Formulă în cazul concediului parţial:
(Indemnizația restantă in EUR)/(Numărul de zile de concediu restante) = Diurna
Diurna × numărul zilelor de concediu acordate = indemnizația de concediu

Exemplu:
Salariatul a beneficiat deja de 2 zile de concediu din drepturile sale dobândite în anul calendaristic 2018 și de o indemnizație de concediu de 300,00 EUR. Între timp, el a lucrat în total 130 zile pe șantierele germane în anul calendaristic și a realizat un salariu brut de 11.425,00 EUR (inclusiv indemnizația de concediu). Dorește acum să beneficieze de încă 6 zile de concediu. Care este indemnizația de concediu care trebuie plătită de angajator salariatului pentru aceste 6 zile de concediu ?

a)
Mai întâi se calculează din nou indemnizația de concediu totală acumulată în anul calendaristic pe baza sumei salariului brut total comunicat.

14,25 % von 11.425,00 EUR = 1.628,06 EUR

În anul calendaristic salariatul a acumulat o indemnizație de concediu totală de 1.628,06 EUR.

Din această indemnizație de concediu, salariatul a primit deja 300,00 EUR.

1.628,06 EUR - 300,00 EUR = 1.328,06 EUR

Indemnizația de concediu restantă a salariatului pentru acest an este deci de 1.328,06 EUR.

b)
Și zilele de concediu acumulate trebuie calculate din nou pentru acest an calendaristic.

130/12 = 10,83 / rotunjit în jos 10

Salariatul a dobândit așadar în anul calendaristic un drept la 10 zile de concediu. Aceste 10 zile trebuie diminuate cu cele 2 zile de concediu deja acordate.

10 - 2 = 8

Pentru anul 2018, salariatul mai are deci 8 zile restante de concediu.

c)
Deoarece salariatul nu vrea să beneficieze de toate zilele restante de concediu, este vorba din nou de un concediu parţial, a cărui indemnizație de concediu se calculează cu ajutorul diurnei. Noua diurnă se multiplică cu numărul nou al zilelor de concediu acordate.

(1.328,06 EUR)/8 = 166,01 EUR
166,01 EUR x 6 = 996,06 EUR

Pentru aceste 6 zile de concediu nou acordate în 2018, salariatul primește de la angajatorul său o indemnizație de concediu în valoare de 996,06 EUR.

Dacă salariatul lucrează și în anul următor pe șantiere în Germania, își dobândește drepturi de concediu noi. Dacă angajatorul îi acordă salariatului concediu în anul calendaristic nou, trebuie verificat în prealabil, dacă și la cât concediu restant reportat mai are dreptul salariatul. Pentru a nu se perima concediul din anul precedent, se vor acorda întâi zilele restante din anul precedent, înainte de a fi acordat concediul din anul calendaristic curent.

Exemplu:
Unui salariat i-au fost reportate 8 zile de concediu restant din anul 2016 în anul calendaristic 2017. De asemenea, el are un drept restant la indemnizație de concediu în valoare de 1.200,00 EUR. Salariatul dorește să primească acum, în anul 2017, încă 6 zile de concediu. Care este suma indemnizației de concediu din concediul restant? Deoarece salariatul vrea să primească numai o parte din concediul restant, indemnizația de concediu trebuie din nou calculată cu ajutorul unei diurne.

(1.200,00 EUR)/8=150,00 EUR
150,00 EUR x 6=900,00 EUR

Pentru cele 6 zile de concediu, salariatul primește o indemnizație de concediu de 900,00 EUR.

Angajatorul plătește angajatului indemnizația de concediu împreună cu restul salariului pentru luna de calcul, cel târziu până la data de 15 a lunii următoare.

Angajatorul declară indemnizațiile de concediu acordate prin intermediul înștiințării lunare electronice la SOKA-BAU și obține o rambursare pentru toate drepturile de concediu plătite. Acest lucru este valabil și pentru ceea ce salariatul și-a dobândit la un alt angajator.

Pentru ca salariatul să-și poată revendica drepturile sale de concediu de la noul său angajator, angajatorul anterior trebuie să raporteze către SOKA-BAU încetarea raportului de muncă.
Salariatul primește de la SOKA-BAU un centralizator actualizat (extras de cont al salariatului) despre drepturile sale de concediu în momentul mutării la alt angajator. Acest centralizator are valoarea unei adeverinţe de concediu.

Dacă angajatorul angajează un salariat care anterior a fost angajat la alt angajator din domeniul construcţiilor, acesta solicită extrasul de cont actual al salariatului și o situaţie actualizată de la SOKA-BAU. Extrasul și situația sunt necesare pentru a putea constata dacă și în ce măsură se reportează drepturile de concediu ale salariatului de la angajatorul anterior.