Despăgubire

Drepturile de concediu și de acordare a compensației pentru concediu se sting la sfârșitul anului calendaristic care urmează după anul constituirii acestor drepturi. Zilele de concediu, indemnizația de concediu și compensaţia de concediu din anul 2020 se sting, de exemplu, la 01.01.2022.

SOKA-BAU plătește însă salariaților o despăgubire pentru concediul neefectuat, în măsura în care aceștia nu au primit deja o compensaţie pentru concediu. Despăgubirea poate fi revendicată la SOKA-BAU exclusiv în al doilea an calendaristic după crearea drepturilor de concediu, în exemplul de mai sus exclusiv în perioada de 01.01.2022 - 31.12.2022. Pentru plata unei despăgubiri este necesar ca salariatul să depună o cerere. O cerere înaintată prea devreme va trebui eventual să fie depusă din nou.

Dacă angajatorul nu a plătit integral contribuțiile către SOKA-BAU, SOKA-BAU va diminua despăgubirea în mod corespunzător.

SOKA-BAU se străduiește să obţină ulterior contribuțiile neplătite de angajator. Dacă angajatorul plătește ulterior contribuţiile către SOKA-BAU, salariatul primește ulterior de la SOKA-BAU această plată, într-un termen de până la patru ani calendaristici după stingerea drepturilor de concediu. SOKA-BAU informează în acest caz salariatii.

SOKA-BAU este obligată legal să reţină o sumă paușală pentru plata impozitului pe salariu și a suplimentului de solidaritate și să o transfere Administrației Financiare din Wiesbaden. Cel târziu până în data de 28 februarie a anului următor, fiecare salariat primește de la SOKA-BAU o fișă fiscală pentru impozitul reţinut în anul anterior. Dacă salariații detașaţi nu sunt obligaţi la plata impozitului în Germania – eventual în baza Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri – aceștia au posibilitatea de a depune o cerere de restituire la Administrația Financiară din Wiesbaden.

Dacă între SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft – ULAK) și angajator există un litigiu pe rolul unei instanţe cu privire la obligația angajatorului la participare, salariatul poate depune o cerere de despăgubire în termen de un an după încheierea definitivă a acțiunii în instanță.

În cazul decesului salariatului, moștenitorul are dreptul la

  • plata indemnizației de concediu încă neexpirată;
  • plata compensației;
  • plata despăgubirii încă neexpirate.

Revendicarea plății va fi adresată către SOKA-BAU.