Compensare

În cazul în care un salariat profesionist și-a încheiat definitiv activitatea pe șantierele din Germania și nu este șomer, SOKA-BAU îi plătește după o întrerupere de trei luni de la încheierea activității, la cererea acestuia, o compensație de concediu. În acest caz, SOKA-BAU presupune că salariatul nu se va mai întoarce în Germania, astfel încât concediul obținut nu trebuie păstrat pentru o activitate ulterioară în Germania.

Exemplu:
Un salariat este detașat de către angajatorul său pe șantiere din Germania până în data de 30.06. După această dată, salariatul se întoarce definitiv în ţara sa de origine. Din data de 01.10. el poate primi o compensaţie de la SOKA-BAU.

În cazul în care salariatul se transferă într-un raport de muncă în de funcţionar, respectiv de calificare, el obţine de la SOKA-BAU compensaţia de concediu imediat după încheierea activităţii sale profesionale.

Pentru compensarea drepturilor de concediu, salariatul trebuie să depună o cerere.

Pentru compensarea concediului, salariatul trebuie să depună o cerere.

În cazul în care salariatul nu a depus încă nicio cerere și activează din nou ca salariat profesionist în construcții pe un șantier în Germania, drepturile de concediu (timpul liber și indemnizația) se reactivează.

Dacă angajatorul nu a plătit integral contribuțiile către SOKA-BAU, SOKA-BAU trebuie să diminueze compensaţia în mod corespunzător.

În măsura în care compensaţia cade sub incidenţa asigurărilor sociale, SOKA-BAU reţine din compensaţie o sumă paușală specifică statului și transferă această sumă angajatorului. În cazul în care contribuţia la asigurările sociale pentru salariat este mai mare decât suma paușală reţinută, salariatul trebuie să-i compenseze angajatorului suma suplimentară. Dacă însă contribuţia este mai mică decât suma paușală, angajatorul trebuie să-i restituie salariatului diferenţa la o dată ulterioară.

Mai mult, SOKA-BAU are o obligație legală de a reține o sumă paușală pentru plata impozitului pe salariu în valoare de 20 %, respectiv 1,1 % pentru suplimentul de solidaritate, în total 21,1 %, și de a o transfera către oficiul financiar competent din Wiesbaden. Această reținere este valabilă și în cazul în care salariatul nu s-a aflat pe teritoriul Germaniei mai mult de 183 de zile.