Participarea la procedura de concediu

O întreprindere străină de construcții este obligată să participe la procedura casei de concediu, dacă sunt realizate următoarele condiţii: întreprinderea a acceptat un contract de lucrări în construcţii în Germania și execută în răspundere proprie cu angajații săi profesioniști lucrările respective în Germania (detașare sau delegare).

Salariați profesioniști sunt acei muncitori care execută pe șantier activități de construcţie prin întrebuinţarea forţei corporale proprii și / sau folosindu-se de mașini de construcţii, respectiv de utilaje tehnice. Și muncitorii care sunt angajați pentru activități auxiliare sunt salariați profesioniști. În această categorie intră, de exemplu curăţarea birourilor sau lucrările de întreţinere și de ordine.
Nu sunt salariați profesioniști muncitorii care sunt însărcinaţi de angajator cu supravegherea lucrărilor de construcţie, în măsura în care este exclusă în mare măsură munca fizică a acestora pe șantier. Același lucru este valabil pentru salariații care execută lucrări de proiectare, lucrări administrative și activități de birou.

Un angajator este obligat să participe la procedura de concediu dacă salariații săi execută preponderent activităţi de construcţii. Aceasta înseamnă că mai mult de 50 % din timpul de lucru total al salariaților trebuie să fie alocat pentru executarea lucrărilor de construcţii. O privire de ansamblu asupra lucrărilor tipice din domeniul construcţiilor pune la dispoziție lista activităţilor  din Contractul cadru colectiv la nivel federal pentru domeniul construcţiilor (BRTV).

O întreprindere în sensul BRTV este și un departament autonom  al unei întreprinderi. La fel se consideră și totalitatea salariaților care execută preponderent lucrări de construcţii în afara punctului fix de lucru al întreprinderii. Acesta este valabil și dacă întreprinderea nu este cuprinsă în domeniul de valabilitate al BRTV. Chiar și un obiectiv singular de construcție poate fi un departament autonom, chiar dacă întreprinderea nu execută de altfel activități de construcții.

Pentru fiecare salariat pus la dispoziție în regim de muncă temporară cu scopul de a executa activități de construcții în Germania, utilizatorul trebuie să plătească salariul minim și să participe la procedura de concediu din domeniul construcţiilor din Germania.