Instituții similare (sisteme de case de concediu)

În mai multe state există instituții similare cu SOKA-BAU. Cu aceste state există acorduri de recunoaștere reciprocă . În cazul în care un angajator din aceste state plătește contribuții la o instituţie similară pe parcursul detașării și poate dovedi acest fapt, SOKA-BAU poate scuti întreprinderea de la participarea la procedura de concediu din Germania.

În prezent, există instituții similare în

  • Belgia (Office Nationale de la Sécurité Sociale – ONSS und Office Patronal d'Organisation et Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence – OPOC),
  • Danemarca (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR),
  • Franța (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France),
  • Italia (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE) și
  • Austria (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK).