Înregistrare

Fiecare întreprindere străină este obligată legal să anunțe o activitate pe un șantier din Germania la Direcția Generală Vamală  (Generalzolldirektion).

Întreprinderi din anumite state ale Europei Centrale și de Est (state CEE) necesită aprobări (Zusicherungsbescheide) pentru contracte de antepriză și permise de muncă pentru a putea începe o activitate pe teritoriul Germaniei. Acestea sunt emise de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă  (Bundesagentur für Arbeit).

Acordarea acestor decizii de aprobare (Zusicherungsbescheide) angajatorilor din state CEE care încheie contracte de antepriză presupune o participare regulamentară la procedura de concediu. 

Verificarea participării regulamentare se desfășoară și în timpul executării contractelor de antepriză.
O participare neregulamentară la procedura de concediu poate avea drept consecință neacordarea unei noi aprobări sau retragerea aprobărilor și a permiselor de muncă actuale de către Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Fiecare activitate pe un șantier din Germania trebuie înregistrată și la SOKA-BAU. Pentru aceasta trebuie completate și transmise către SOKA-BAU formularele originale „Datele de bază ale angajatorului“  și „Datele de bază ale salariatului“.  Modificările ulterioare ale datelor de bază ale angajatorului și /sau ale salariatului trebuie comunicate la SOKA-BAU urgent și în scris.

SOKA-BAU necesită și acte din care rezultă că angajatorul este înregistrat în străinătate, în localitatea unde își are sediul (certificate de înregistrare în Registrul Comerţului, autorizaţia de funcționare, înregistrare în registrul meșteșugarilor sau certificate asemănătoare). Astfel, SOKA-BAU poate verifica obligația de participare a unei întreprinderi. Aceste acte trebuie prezentate dacă au loc astfel de înregistrări și în Germania.

Angajatorul raportează lunar cuantumul salariilor brute plătite - însă cel puţin
salariile minime datorate conform contractului colectiv – prin înștiinţare electronică . La cererea angajatorului, acesta poate fi scutit de obligația raportării electronice, dacă poate demonstra că acest lucru este inacceptabil din punct de vedere economic sau personal.

Angajatorii sunt obligați să plătească salariaților indemnizația de concediu , dacă aceștia beneficiază de concediu în timpul detașării. Indemnizația de concediu reprezintă 14,25 % din salariu brut plătit până la acordarea concediului.

Dacă angajatorul a plătit unui salariat o indemnizație de concediu pentru zilele de concediu acordate în perioada de detașare, va trebui să raporteze în înștiințarea lunară aferentă lunii de calcul suma brută a indemnizației de concediu, precum și zilele de concediu acordate. Indemnizația de concediu trebuie plătită cel puțin la valoarea minim datorată conform contractului colectiv.

Înștiințarea lunară trebuie să fie transmisă către SOKA-BAU cel târziu până în data de 15 a lunii următoare.

SOKA-BAU calculează din datele primite drepturile de rambursare ale angajatorului.