Garanţi

Răspunderea garanţilor

Contractorii răspund pentru subcontractorii lor.

Angajatorul este obligat să plătească integral pentru angajații săi contribuțiile către SOKA-BAU. În cazul în care un angajator nu își îndeplinește sau nu își îndeplinește în totalitate obligaţiile de contribuţii faţă de SOKA-BAU, SOKA-BAU va revendica în conformitate cu § 14 AEntG , respectiv § 12 SokaSiG  contribuțiile datorate de la contractorul sau de la contractorii acestuia. În acest caz, contractorul răspunde ca un garant solidar.

Implementarea așa-numitului sistem de avertizare timpurie al garanţilor

Așa-numitul sistem de avertizare timpurie al garanţilor ofera contractorilor posibilitatea de a cere la SOKA-BAU informaţii despre participarea regulamentară la procedura de concediu a întreprinderii subcontractate. Întreprinderea subcontractantă împuternicește contractorul în acest sens pentru pentru a obține de la SOKA-BAU informaţii lunare referitoare la șantier, despre angajații care au fost mobilizați pentru lucrări, inclusiv despre salariile brute comunicate. În baza acestei împuterniciri, SOKA-BAU îl informează pe contractor dacă s-au efectuat înștiințările și plata cotizaţiilor către casa de concediu, respectiv dacă și în ce cuantum există cotizaţii restante.

Contractorii întreprinderilor subcontractante precalificate și cei care deţin un așa- numit certificat de scutire de responsabilitate tip SOKA-BAU pentru subcontractanții lor, nu vor fi considerați garanţi de către SOKA-BAU, în limita plafonului de scutire de responsabilitate.