Contribuții lunare

Contribuția pentru procedura de concediu se calulează pe baza salariului brut. Din ianuarie 2019, această contribuție reprezintă 15,40% din salariul brut. Contribuția trebuie plătită lunar de către fiecare angajator. Ea trebuie să fie înregistrată în contul SOKA-BAU pentru fiecare lună până la data de 28 a lunii calendaristice următoare.

Dacă un angajator acordă unui salariat concediu, SOKA-BAU rambursează acestui angajator indemnizația de concediu în valoare de 14,25 % din salariul brut. Este irelevant dacă aceste drepturi de concediu s-au creat la angajatorul actual sau provin dintr-un raport de muncă anterior. Această procedură asigură drepturile de concediu ale salariaților și duce la împărțirea sarcinilor între angajatori.

Contribuțiile datorate Casei de concedii trebuie plătite de angajator suplimentar față de salariu. Acestea nu au voie să fie reţinute sau scăzute din salariul muncitorului.

Consecințele întârzierii la plată

Dacă un angajator întârzie cu plata contribuțiilor, SOKA-BAU va calcula penalități de întârziere în valoare de 0,9 % din contribuția scadentă pentru fiecare lună de întârziere.

SOKA-BAU poate intenta o acţiune juridică împotriva angajatorilor restanţieri. În cazul unor litigii între angajatorii cu sediul în străinătate și SOKA-BAU, tribunalul competent este în mod exclusiv Tribunalul pentru  Litigii de Muncă din Wiesbaden (Arbeitsgericht).