Contribuția casei de concediu

Baza de calcul a contribuției casei de concediu este salariul brut care i se cuvine salariatului. Salariul brut rezultă de obicei din contractul de muncă, acesta fiind coroborat cu prevederile legale și tarifare ale statului din care salariatul a fost detașat.

Contribuțiile pentru casa de concediu, care trebuie plătite lunar către SOKA-BAU de întreprinderile care detașează sau deleagă personalul, sunt

  • 14,30 % începând din ianuarie 2010 până în decembrie 2013
  • 15,30 % începând din ianuarie 2014 până în decembrie 2014
  • 15,10 % începând din ianuarie 2015 până în decembrie 2015
  • 14,50 % începând din ianuarie 2016 până în decembrie 2018
  • 15,40 % începând din ianuarie 2019 până în decembrie 2021
  • 15,20 % începând din ianuarie 2022

din salariile lunare brute ale tuturor salariaților detașați în Germania. Contribuția trebuie să fie înregistrată în contul SOKA-BAU pentru fiecare lună până în data de 28 a lunii calendaristice următoare. În caz contrar, se aplică penalități de întârziere în valoare de 0,9 % din contribuția scadentă pentru fiecare lună de întârziere.