Bază legală

Baza legală pentru obligația de participare la procedura de concediu a angajatorilor străini este  Legea pentru detașarea sau delegarea salariaților (Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG) , cel de al zecelea Regulament referitor la condițiile de muncă din domeniul construcțiilor (Zehnte Bauarbeitsbedingungsverordnung – 10. BauArbbV) și Legea privind asigurarea procedurii caselor de concediu (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz – SokaSiG). Pentru domeniul construcțiilor sunt semnificative următoarele contracte colective declarate cu aplicabilitate generală:

  • Contractul colectiv încheiat la nivel federal pentru domeniul construcţiilor (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe – BRTV)
  • Contractul colectiv privind procedura caselor sociale din domeniul construcţiilor (Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe – VTV)
  • Contractul colectiv privind reglementarea salariilor minime din domeniul construcţiilor din Germania (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland – TV Mindestlohn