Pentru întreprinderile străine, care detaşează salariați profesioniști pe şantierele din Germania sunt valabile aceleași cerințe minime de lucru  ca și în întreprinderile germane. Scopul acestei prevederi este sprijinirea unei concurențe loiale și asigurarea drepturilor fundamentale ale salariaților.

Prin urmare, și angajatorii străini vor acorda salariaților detașați salariul minim respectiv dreptul de concediu și indemnizația de concediu. Astfel, Germania aplică directiva europenă privind detașarea salariaților. Pe șantierele din Germania sunt valabile norme comune.

Întreprinderile care detaşează participă la procedura de concediu din domeniul construcțiilor din Germania. Aceasta se bazează pe un procedeu de redistribuire. Pe perioada activității lor, salariații profesioniști acumulează drepturi de concediu. Acesta se poate realiza la angajatori diferiți. Angajatorii plătesc lunar o contribuție la SOKA-BAU. Aceasta se calculeză din salariul brut alsalariatului. În acest scop, angajatorii transmit o înștiințare lunară electronică către SOKA-BAU. Drepturile de concediu ale salariaților se finanțează prin intermediul contribuției la casa de concediu. Dacă salariatul beneficiază de concediu, angajatorul actual îi plătește indemnizația de concediu. În următoarea înștiințare lunară, angajatorul raportează valoarea acestei indemnizații de concediu și solicită o rambursare de la SOKA-BAU. În cazul în care detașarea s-a încheiat de mai mult de trei luni, salariatul poate depune o cerere de compensare sau despăgubire.

Direct la subiect

Căutare rapidă și informații directe referitoare la subiecte speciale

Întrebări frecvente

15,20 % începând din ianuarie 2022

Raportările se transmit în principiu pe cale electronică. Pentru aceasta aveți nevoie de o parolă, pe care o puteți solicita de la noi.

Formularul poate fi accesat aici

Portal de înștiințare online

Către portalul de înștiințare online