Sunteți angajator cu sediul în strǎinatate şi aveți muncitori detaşați pe un şantier în Germania? Sunteți detaşat ca şi salariat profesionist în domeniul construcțiilor? Atunci vi se aplicǎ reglementǎri speciale în privința acordǎrii concediului şi a salariului. 

Pe paginile urmǎtoare vom informa atât angajatorii, cât şi salariații despre bazele procedurii de concediu în Germania şi despre punerea în aplicarea practică a acestei proceduri. Din dispoziția instituţiilor convenţiilor colective contractante din domeniul construcţiilor procedura de concediu este efectuatǎ de cǎtre SOKA-BAU.  

Vǎ punem la dispoziție pentru descǎrcare toate formularele şi documentele de care aveți nevoie pentru procedura de concediu. 

SOKA-BAU consilieazǎ şi sprijinǎ firmele care detaşeazǎ şi salariații lor în 14 limbi europene. Pentru întrebǎri suplimentare ne puteți contacta oricând. 

Alte informații în limba dumneavoastrǎ vor urma în curând.

Contact