Zleceniodawca / Poręczenie

Odpowiedzialność poręczyciela

Jako zleceniodawca odpowiadasz za swoich podwykonawców. Co to oznacza?

Każdy pracodawca budowlany jest zobowiązany do opłacania składek za swoich pracowników fizycznych. Jeśli pracodawca nie zapłaci składek lub zapłaci je w niepełnej wysokości, dochodzimy roszczeń wobec jego zleceniodawcy z tytułu tych składek. Zleceniodawca musi wówczas zapłacić nam składki w imieniu swojego podwykonawcy. Podstawą odpowiedzialności poręczyciela jest § 14 AEntG (ustawa o delegowaniu pracowników). Jak możesz się przed tym uchronić jako zleceniodawca?


Twoje możliwości jako zleceniodawcy

System wczesnego ostrzegania poręczycieli

Zachęcamy do skorzystania z naszego systemu wczesnego ostrzegania poręczycieli. Wówczas co miesiąc będziemy Cię informować, czy Twój podwykonawca zgodnie z prawem uczestniczy w postępowaniu urlopowym. Już w chwili rozpoczęcia realizacji zlecenia zobliguj swojego podwykonawcę do podpisania pełnomocnictwa do systemu wczesnego ostrzegania poręczycieli.

W ten sposób będziesz zawsze informowany o tym, czy Twój podwykonawca płaci wszystkie składki za Twoje przedsięwzięcie budowlane. 

W przypadku zaległych kwot za trwające zlecenia strony często uzgadniają, że zleceniodawca zapłaci składki do kasy urlopowej. W zamian za to zachowuje on sumę wynagrodzenia za dzieło w wysokości opłaconych składek.


Zaświadczenie o uczestnictwie

Na życzenie wystawiamy podwykonawcy zaświadczenie o uczestnictwie. Zaświadczamy w nim, że wszystkie bieżące składki zostały zgłoszone i opłacone. Zachęcamy, abyś zobowiązywał podwykonawców do regularnego przedkładania takiego zaświadczenia. Pamiętaj, że zaświadczenie to nie zawiera żadnych danych dotyczących budowy.


Zaświadczenie SOKA-BAU znoszące odpowiedzialność za podwykonawców

Na podstawie zaświadczenia znoszącego odpowiedzialność za podwykonawców na określony czas zostajesz zwolniony z poręczania za swoich podwykonawców. Jeśli Twój podwykonawca spełnia wymogi takiego zaświadczenia, nie ponosisz odpowiedzialności za zaległe składki w danym okresie. Takim warunkiem jest, m.in. terminowe zgłaszanie i opłacanie składek w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pamiętaj, że istnieje górna granica wysokości kwoty zwolnienia z odpowiedzialności.