Składka do kasy urlopowej

Podstawą do obliczania składki do kasy urlopowej jest przysługujące pracownikowi wynagrodzenie brutto. Zasadniczo wynika to z umowy o pracę w połączeniu z przepisami ustawowymi lub układami zbiorowymi pracy kraju, z którego pracownik jest oddelegowany.

Składki do kasy urlopowej, które płatne są co miesiąc do SOKA-BAU przez przedsiębiorstwa delegujące, wynoszą

  • 14,30 % od stycznia 2010 do grudnia 2013
  • 15,30 % od stycznia 2014 do grudnia 2014
  • 15,10 % od stycznia 2015 do grudnia 2015
  • 14,50 % od stycznia 2016 do grudnia 2018
  • 15,40 % od stycznia 2019 do grudnia 2021
  • 15,20 % od stycznia 2022

miesięcznych wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników delegowanych do Niemiec.

Składka za każdy miesiąc musi wpłynąć na konto SOKA-BAU do 28. następnego miesiąca kalendarzowego. W przeciwnym razie powstaną odsetki za zwłokę w wysokości 0,9 % roszczeń składkowych za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki.