Podstawa prawna

Podstawy prawne dla obowiązku udziału zagranicznych pracodawców w Postępowaniu urlopowym zawarte są w Ustawie o oddelegowaniu pracowników do pracy za granicą (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) , w Dziesiątym Rozporządzeniu w sprawie warunków pracy w budownictwie (Zehnte Bauarbeitsbedingungenverordnung - 10. BauArbbV) i w Ustawie zabezpieczającej postępowanie kas socjalnych (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz - SokaSiG) . Dla branży budowlanej miarodajne są poniższe powszechnie obowiązujące układy zbiorowe:

  • Federalny ramowy układ zbiorowy pracy dla budownictwa (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe - BRTV)
  • Układ zbiorowy pracy o postępowaniu kas socjalnych w budownictwie (Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe - VTV)
  • Układ zbiorowy pracy dotyczący regulacji minimalnego wynagrodzenia  w budownictwie (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland - TV Mindestlohn)