Zagraniczne firmy budowlane, które delegują przemysłowych pracowników na budowy w Niemczech do wykonania prac budowlanych, są zrównane pod względem minimalnych warunków pracy do niemieckich firm. Celem jest wspieranie uczciwej konkurencji i zabezpieczenie podstawowych praw pracownika. Oznacza to, że również zagraniczni pracodawcy zapewniają swoim oddelegowanym pracownikom płacę minimalną  jak również roszczenia urlopowe i wynagrodzenie za urlop. Oznacza to, że Niemcy wdrażają wytyczne Unii Europejskiej w sprawie delegowania pracowników i na niemieckich budowach obowiązują jednolite ustalenia.

Zakłady delegujące biorą udział w Postępowaniu urlopowym niemieckiej gospodarki budowlanej. Opiera się to na postępowaniu repartycyjnym. Przemysłowi pracownicy gromadzą sobie podczas ich zatrudnienia roszczenia urlopowe. To może nastąpić u wielu pracodawców. Ci pracodawcy płacą miesięcznie składki do SOKA-BAU. Tą oblicza się z wynagrodzenia brutto pracownika. Do tego celu przekazują oni do SOKA-BAU elektoniczne zgłoszenie miesięczne. Roszczenia urlopowe pracowników będą finansowanwe składką dla kasy urlopowej. Jeśli pracownik pobiera urlop, aktualny pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie urlopowe. W następnym zgłoszeniu miesięcznym pracodawca melduje wynagrodzenie urlopowe  i wnioskuje w SOKA-BAU zwrot. Jeśli oddelegowanie jest już zakończone dłużej niż trzy miesiące, pracownik może składać wniosek o ekwiwalent bądź odszkodowanie.

Bezpośrednio do zagadnienia

Znajdziecie Państwo szybko i bezpośrednio informaje dotyczące konkretnych zagadnień

Częste pytania

Składka kasy urlopowej za rok 2017 wynosi 14,50%.

Zgłoszenia dokonywane są zasadniczo elektronicznie. W tym celu potrzbujecie Państwo hasło dostępu, o które prosimy u nas wnioskować. Formularz znajdziecie Państwo tutaj

Wszystkie pytania i odpowiedzi

Logowanie w portalu zgłoszeniowym