Zagraniczne firmy budowlane, które delegują przemysłowych pracowników na budowy w Niemczech do wykonania prac budowlanych, są zrównane pod względem minimalnych warunków pracy do firm niemieckich. Celem jest wspieranie uczciwej konkurencji i zabezpieczenie podstawowych praw pracownika. Oznacza to, że również zagraniczni pracodawcy zapewniają swoim oddelegowanym pracownikom płacę minimalną  jak również roszczenia urlopowe i wynagrodzenie za urlop. W ten sposób Niemcy wdrażają wytyczne Unii Europejskiej w sprawie delegowania pracowników, a na niemieckich budowach obowiązują jednolite przepisy.

Firmy delegujące biorą udział w Postępowaniu urlopowym niemieckiej gospodarki budowlanej. Opiera się to na postępowaniu repartycyjnym. Przemysłowi pracownicy podczas swojego zatrudnienia gromadzą roszczenia urlopowe. Może to nastąpić u wielu pracodawców. Pracodawcy ci płacą miesięcznie składki do SOKA-BAU. Tą oblicza się z wynagrodzenia brutto pracownika. W tym celu przekazują oni do SOKA-BAU elektoniczne zgłoszenie miesięczne. Roszczenia urlopowe pracowników będą finansowane ze składki do kasy urlopowej. Jeśli pracownik pobiera urlop, aktualny pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie urlopowe. W następnym zgłoszeniu miesięcznym pracodawca zgłasza wynagrodzenie urlopowe  i wnioskuje w SOKA-BAU o zwrot. Jeżeli oddelegowanie skończyło się już wcześniej niż trzy miesiące, pracownik może składać wniosek o ekwiwalent bądź odszkodowanie.

Bezpośrednio do tematu

Tu szybko i bezpośrednio znajdziecie Państwo informacje dotyczące konkretnego tematu

Najczęściej zadawane pytania

Składka do kasy urlopowej od stycznia 2022 wynosi 15,20%.

Z zasady zgłoszenia dokonywane są elektronicznie. W tym celu potrzebujecie Państwo hasło dostępu, o które prosimy do nas wnioskować.

Formularz znajdziecie Państwo tutaj

Wszystkie pytania i odpowiedzi