Wyciąg z konta pracownika

Po upływie roku kalendarzowego każdy pracownik otrzyma od SOKA-BAU wyciąg z konta z jego roszczeniami urlopowymi. Pracodawca otrzymuje ogólny wykaz roszczeń wszystkich zatrudnionych przez niego w Niemczech pracowników. SOKA-BAU wykazuje wszystke roszczenia rozdzielone na lata kalendarzowe.

Wyciąg z konta zawiera ważne informacje na temat pracy pracownika w Niemczech w ostatnich dwóch latach kalendarzowych (okres zatrudnienia, dni zatrudnienia, wynagrodzenie brutto, nabyte dni urlopu i wynagrodzenie za urlop jak również udzielone roszczenia urlopowe). Następnie ujęte są również niewykorzystane jeszcze roszczenia. Oprócz wysokości jego pozostałych roszczeń urlopowych zgodnych z układem zbiorowym, pracownik może rozpoznać, w jakiej wysokości zostały one w międzyczasie pokryte poprzez składki pracodawcy.

Pracownik otrzymuje także wyciąg z konta po każdym rozliczeniu urlopu, ekwiwalentu i odszkodowania.

Jeśli w ciągu trzech miesięcy od zakończenia stosunku pracy, bądź zakończenia oddelegowania pracownika, nie nastąpi wobec SOKA-BAU zameldowanie nowego stosunku pracy w przedsiębiorstwie budowlanym, pracownik otrzyma wyciąg z konta pracownika, z którego wynikać będą odpowiednie dane do czasu zakończenia stosunku pracy.

Dane te wynikają ze zgłoszeń, które pracodawca musi miesięcznie składać do SOKA-BAU.

Pracodawcy może przydarzyć się przy zgłoszeniach błąd. Jeśli wyciąg z konta jest wówczas nieprawidłowy lub niepełny, pracownik może wystąpić do pracodawcy w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wyciągu z konta, o jego skorygowanie. Jeżeli pracodawca pomimo wezwania nie podejmie korekty, pracownik może pozwać swojego pracodawcę o sprostowanie, także przed sądem niemieckim.