Ekwiwalent

Jeśli pracownik zakończył definitywnie pracę na budowach w Niemczech i nie jest bezrobotnym, SOKA-BAU wypłaci mu na wniosek ekwiwalent za urlop trzy miesiące po zakończeniu pracy. SOKA-BAU zakłada zatem, że pracownik nie powróci na razie więcej do Niemiec, tak więc nabyty urlop nie musi być odkładany na dalsze zatrudnienie w Niemczech.

Przykład:
Pracownik był oddelegowany do 30.06. przez swojego pracodawcę na budowach w Niemczech. Następnie pracownik wrócił ostatecznie do swojego kraju. Od 01.10. pracownik może otrzymać od SOKA-BAU ekwiwalent.
Pracownik zmieniając stosunek pracy na pracę umysłową lub rozpoczynając naukę zawodu, otrzyma ekwiwalent od SOKA-BAU bezpośrednio po zakończeniu jego przemysłowej pracy.
Ekwiwalent za urlop zakłada uprzednie złożenie wniosku przez pracownika.

Ekwiwalent za urlop zakłada uprzednie złożenie wniosku przez pracownika.

Jeśli pracownik nie złożył jeszcze żadnego wniosku i wraca ponownie, jako przemysłowy pracownik budowlany na budowę do Niemiec, jego pełne prawo do urlopu (czas wolny i zapłata) będzie reaktywowane.

Jeżeli pracodawca nie wpłacił do SOKA-BAU składek kasy urlopowej w pełnej wysokości, SOKA-BAU musi skrócić odpowiednio ekwiwalent.

O ile ekwiwalent podlega ubezpieczeniu społecznemu, SOKA-BAU potrąca od ekwiwalentu specyficzny, krajowy ryczałt i przekazuje go do pracodawcy. Jeśli składka na ubezpieczenie społeczne dla pracownika jest wyższa niż ryczałtowa składka, pracownik musi wyrównać pracodawcy tę różnicę. Jeżeli natomiast składka jest niższa niż ryczałtowe potrącenie, wtedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi tę różnicę. SOKA-BAU jest poza tym zobowiązana przy wypłacie pracownikowi ekwiwalentu, zatrzymać ryczałtową kwotę na zapłacenie podatku od wynagrodzenia w wysokości 20 % jak również dodatku solidarnościowego w wysokości 1,1 %, ogólnie 21,1 % i odprowadzić go do kompetentnego Urzędu Skarbowego w Wiesbaden. To obowiązuje również wtedy, gdy pracownik nie przebywał w Niemczech dłużej niż 183 dni.