Oddelegowani przemysłowi pracownicy nabywają roszczeń urlopowych podczas ich zatrudnienia w Niemczech. Dla zachowania jednolitych praw urlopowych na niemieckich budowach, obowiązują pojedyńcze niemieckie ustawy i zbiorowe uklady pracy w branży budowlanej również dla oddelegowanych pracowników. Do nich należą gwarantowana płaca minimalna i roszczenie płatnego urlopu wypoczynkowego.

SOKA-BAU przeprowadza Postępowanie urlopowe w imieniu stron Układu zbiorowego pracy dla niemieckiego budownictwa. SOKA-BAU służy poradą oraz pomocą zakładom oddelegowującym oraz ich pracownikom we wszystkich sprawach związanych z Postępowaniem urlopowym w 14 językach.

Bezpośrednio do tematu

Znajdziecie Państwo szybko i bezpośrednio informacje dotyczące konkretnych zagadnień

Częste pytania

Jako pracodawca udzielacie Państwo swojemu pracownikowi podczas oddelegowania do Niemiec urlopu wypoczynkowego i wypłacacie mu wynagrodzenie za urlop.

Gdy udzielacie Państwo swojemu pracownikowi urlopu nabytego w Niemczech, otrzymacie Państwo z SOKA-BAU zwrot wypłaconego wynagrodzenia za ten urlop.  W zgłoszeniu miesięcznym informujecie nas Państwo, czy pracownik otrzymał urlop i w jakiej wysokości otrzymał on wynagrodzenie za ten urlop. Wypłata zwrotu uwarunkowana jest niezaleganiem w płatnościach składek do SOKA-BAU.

Jeśli pracownik nie wykorzystał swojego urlopu i nie otrzymał ekwiwalentu, może on złożyć wniosek o odszkodowanie do SOKA-BAU. Wypłata dla pracodawcy jest wykluczona.

W roku 2017 wynagrodzenie za urlop dla pracowników wynosi 13,68 % od wynagrodzenia brutto zarobionego w Niemczech, w 2016 również.