Oddelegowani przemysłowi pracownicy nabywają roszczeń urlopowych podczas ich zatrudnienia na budowach w Niemczech. Dla zachowania jednolitych praw urlopowych na niemieckich budowach również dla oddelegowanych pracowników obowiązują poszczególne niemieckie ustawy i zbiorowe układy pracy w branży budowlanej. Do nich należy prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego jak również gwarantowana płaca minimalna.

SOKA-BAU przeprowadza Postępowanie urlopowe w imieniu stron Układu zbiorowego pracy dla niemieckiego budownictwa. SOKA-BAU służy poradą oraz pomocą zakładom oddelegowującym oraz ich pracownikom we wszystkich sprawach związanych z Postępowaniem urlopowym w 14 językach.

Najczęściej zadawane pytania

Jako pracodawca udzielacie Państwo swojemu pracownikowi podczas oddelegowania do Niemiec urlopu wypoczynkowego i wypłacacie mu wynagrodzenie za ten urlop.

Gdy udzielacie Państwo swojemu pracownikowi urlopu nabytego w Niemczech, otrzymacie Państwo z SOKA-BAU zwrot wypłaconego wynagrodzenia za ten urlop.  W zgłoszeniu miesięcznym informujecie nas Państwo, czy pracownik otrzymał urlop i w jakiej wysokości otrzymał on wynagrodzenie za ten urlop. Wypłata zwrotu uwarunkowana jest niezaleganiem w płatnościach składek do SOKA-BAU.

Jeśli pracownik nie wykorzystał swojego urlopu i nie otrzymał ekwiwalentu, może złożyć wniosek o odszkodowanie do SOKA-BAU. Wypłata dla pracodawcy jest wykluczona.

Wynagrodzenie urlopowe wynosi 14,25 % od wynagrodzenia brutto.