Rachunek bankowy

Płatności prosimy dokonywać wyłącznie na następujący rachunek bankowy Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft:

Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
kod bankowy: 500 500 00
Numer konta: 12 000 022
Przy płatnościach z za granicy:
SWIFT-CODE/BIC: HELADEFF (pole kosztów opłat bankowych 71A: OUR)
IBAN-CODE: DE40_5005_0000_0012_0000_22

Prosimy nie zapomnieć wpisać na formularzu przelewu, w polu „tytuł przelewu “ numeru pracodawcy.

Wszelkie,  ewentualne opłaty bankowe pokrywa pracodawca.