Porównywalne instytucje (system kas urlopowych)

W Belgii (Office Nationale de la Sécurité Sociale – ONSS i Office Patronal d'Organisation et Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence – OPOC), Danii (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR), Francji (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France), Włoszech (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE) i Austrii (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK) istnieją kasy urlopowe, które są porównywalne z SOKA-BAU. SOKA-BAU ma z tymi kasami zawarte porozumienia o wzajemnym uznawaniu.

Jeśli pracodawca z tych krajów nadal odprowadza dla swoich pracowników w czasie oddelegowania składki do porównywalnej instytucji i to potwierdzi, SOKA-BAU może wówczas zwolnić pracodawcę z udziału w niemieckim Postępowaniu urlopowym.