Porównywalne instytucje (systemy kas urlopowych)

W kilku państwach istnieją instytucje, które są porównywalne do SOKA-BAU. Z tymi instytucjami zawarte zostały Porozumienia o wzajemnym uznawaniu. Jeżeli pracodawca z tych państw odprowadza za swoich pracowników, także podczas ich delegowania, składki do porównywalnych instytucji i udowadnia to, to SOKA-BAU może zwolnić tego pracodawcę od uczestnictwa.

Porównywalne instytucje istnieją aktualnie w

  • Belgii (Office Nationale de la Sécurité Sociale – ONSS i Office Patronal d'Organisation et Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence – OPOC)
  • Danii (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR)
  • Francji (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France)
  • Włoszech (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE)
  • Austrii (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK)