Poręczyciele

Odpowiedzialność poręczyciela

Zleceniodawcy ponoszą odpowiedzialność za swoich podwykonawców.

Pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek w SOKA-BAU w pełnej wysokości za zatrudnionych przez niego pracowników. W przypadku niewypełnienia lub niepełnego wypełnienia przez pracodawcę zobowiązań wobec SOKA-BAU z tytułu opłaty składek, SOKA-BAU zgodnie z § 14 AEntG (Ustawy o delegowaniu pracowników do pracy za granicą)  względnie § 12 SokaSiG (Ustawy zabezpieczającej postępowanie kas socjalnych) będzie żądać od zleceniodawcy lub jego kolejnych zleceniodawców wypełnienia zobowiązań z tytułu opłaty składek.

W tym przypadku zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec SOKA-BAU jako solidarny poręczyciel.

Przeprowadzenie tak zwanego systemu wczesnego ostrzegania poręczycieli

Tak zwany system wczesnego ostrzegania poręczycieli daje przedsiębiorstwom możliwość, uzyskania w SOKA-BAU informacji o tym, czy zatrudniony podwykonawca bierze przepisowo udział w Postępowaniu urlopowym.

W tym celu podwykonawca upoważnia zleceniodawcę, do zasięgania miesięcznych informacji o faktycznie zatrudnionych pracownikach na poszczególnej budowie, łącznie ze zgłoszonymi do SOKA-BAU wynagrodzeniami brutto.

Po przedłożeniu takiego pełnomocnictwa, SOKA-BAU co miesiąc informuje zleceniodawcę, czy zostały dokonane zgłoszenia i płatności składek do kasy urlopowej względnie, czy i w jakiej kwocie istnieją zaległości.  

Zleceniodawcy zatrudniający zakwalifikowanych wstępnie podwykonawców i zleceniodawcy, którzy mogą okazać tak zwane SOKA-BAU-zaświadczenie znoszące odpowiedzialność za ich podwykonawców, nie będą wzięci, w ramach górnych granic odpowiedzialności, przez SOKA-BAU jako poręczyciele.