Konto bankowe

Płatności prosimy dokonywać wyłącznie na następujące konto bankowe Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft:

Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
kod bankowy: 500 500 00
Numer konta: 12 000 022
Przy płatnościach z za granicy:
SWIFT-CODE/BIC: HELADEFF (pole kosztów opłat bankowych 71A: OUR)
IBAN-CODE: DE40_5005_0000_0012_0000_22

Prosimy nie zapomnieć wpisać numeru pracodawcy na formularzu przelewu w polu „Przeznaczenie“.

Przypadające ewentualnie opłaty bankowe pokrywa pracodawca.