Pracodawcy delegujący biorą udział w Postępowaniu urlopowym niemieckiej gospodarki budowlanej. SOKA-BAU sprawdza obowiązek udziału każdego zagranicznego zakładu i wdraża Postępowanie urlopowe. Dla sprawnego i szybkiego przeprowadzenia zwrotów dla zakładów niezbędny jest zestaw informacji i dokumentów ze strony pracodawców. Należą do nich obowiązki meldunkowe i płatności.

Bezpośrednio do tematu

Znajdziecie Państwo szybko i bezpośrednio informacje dotyczące konkretnych zagadnień

Częste pytania

Pracownikom nie przysługuje prawo do podwójnego wynagrodzenia za urlop według prawa polskiego i niemieckiego. Podczas oddelegowania swoich przemysłowych pracowników na budowy w Niemczech musicie Państwo płacić dla nich składkę kasy urlopowej do SOKA-BAU.

Niemieckie Układy zbiorowe branży budowlanej, w szczgólności Federalny ramowy układ zbiorowy dla budownictwa (BRTV) i Układ zbiorowy pracy o postępowaniu kas socjalnych w budownictwie (VTV) znajdują obowiązkowe zastosowanie na podstawie Ustawy o delegowaniu pracowników do pracy za granicą i Ustawy zabezpieczającej postępowanie kas socjalnych (SOKA-SiG), jak również na podstawie europejskiej dyrekwywy dotyczącej delegowania pracowników w sprawie regulacji urlopowych. Te przepisy wypierają podczas oddelegowania regulacje urlopowe kraju ojczystego. Dlatego nie nastąpi podwójne zastosowanie.

Składka kasy urlopowej za rok 2017 wynosi 14,50%.

Zgłoszenia dokonywane są zasadniczo elektronicznie. W tym celu potrzebujecie Państwo hasło dostępu, o które prosimy u nas wnioskować. Formularz znajdziecie Państwo tutaj:

Wszystkie pytania i odpowiedzi