Najczęściej zadawane pytania

Zasadniczo zgłoszenia dokonywane są elektronicznie. W tym celu potrzebujecie Państwo hasła dostępu, o które prosimy u nas wnioskować. Formularz znajdziecie Państwo tutaj.

Składka do kasy urlopowej od stycznia 2022 wynosi 15,20%.

Składka do kasy urlopowej płatna jest każdorazowo do 28. następnego miesiąca. SOKA-BAU nie wystawia żadnych rachunków.

Jeśli nie delegujecie Państwo swoich pracowników nieprzerwanie przez cały miesiąc, należy wówczas zgłosić dokładne okresy, każdorazowo z podaniem początku i końca oddelegowania w trakcie jednego miesiąca. Prosimy nie zapomnieć podać dokładnej, całkowitej, miesięcznej ilości godzin w Niemczech dla każdego pracownika.

Ze składki do kasy urlopowej finansowane są wynagrodzenia urlopowe pracowników.

Przegląd Postępowania urlopowego z objaśnieniami dotyczącymi zwrotu, ekwiwalentu i odszkodowania znajdziecie Państwo na tej stronie internetowej.

Jako pracodawca udzielacie Państwo swojemu pracownikowi podczas oddelegowania do Niemiec urlopu wypoczynkowego, wypracowanego w Niemczech i wypłacacie mu wynagrodzenie za urlop. 

Gdy udzielicie Państwo swojemu pracownikowi urlopu nabytego w Niemczech, otrzymacie Państwo z SOKA-BAU zwrot wypłaconego wynagrodzenia za urlop. W zgłoszeniu miesięcznym informujecie nas Państwo, czy pracownik otrzymał urlop i w jakiej wysokości otrzymał wynagrodzenie za ten urlop. Wypłata zwrotu uwarunkowana jest niezaleganiem w płatnościach składek do SOKA-BAU.

Pracownik może składać wniosek o ekwiwalent w SOKA-BAU. Ekwiwalent może być wypłacony tylko pracownikowi. Wypłata dla pracodawcy jest niemożliwa.

Jeśli pracownik nie wykorzystał swojego urlopu i nie otrzymał ekwiwalentu, może złożyć do SOKA-BAU wniosek o odszkodowanie. Wypłata dla pracodawcy jest niemożliwa.

Wynagrodzenie urlopowe wynosi 14,25 % od wynagrodzenia brutto.

Wynagrodzenie urlopowe podczas oddelegowania podlega prawu niemieckiemu. Dlatego musicie Państwo za wszystkich swoich oddelegowanych pracowników przemysłowych w okresie ich oddelegowania na niemieckie place budów opłacać składki do kasy urlopowej SOKA-BAU. Uczestnictwo w SOKA-BAU zastępuje składki do kas urlopowych w ojczyźnie na czas trwania oddelegowania. Tym samym pracownicy nie mają roszczeń do podwójnego wynagrodzenia urlopowego.

Wyjątki zachodzą wyłącznie wtedy, kiedy wpłacacie Państwo w swojej ojczyźnie składki do kasy, która jest porównywalna z SOKA-BAU. W tym przypadkau istnieją Porozumienia o wzajemnej uznawalności. Aktualnie dotyczy to kas z Belgii, Danii, Francji, Włoch i Austrii.

Jesteśmy zobowiązani do potrącania podatku od wynagrodzeń, gdy wypłacamy Ci pieniądze. Tę zryczałtowaną kwotę odprowadzamy do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden. Jeśli złożysz u nas wniosek o ekwiwalent lub odszkodowanie, zostanie automatycznie potrącony podatek od wynagrodzeń.

Raz w roku wysyłamy Ci specjalne zaświadczenie o podatku od wynagrodzeń. Informujemy w nim o tym, ile podatku od wynagrodzeń odprowadziliśmy do urzędu skarbowego.

Chciałbyś wiedzieć, czy możesz odzyskać pieniądze? 

Nie zajmujemy się zwrotem podatku.

Zwróć się do urzędu skarbowego (Urząd skarbowy dla siedziby zakładu) swojego pracodawcy z wnioskiem o dokonanie zwrotu. Zapytaj o to swojego ostatniego pracodawcę w roku kalendarzowym dotyczącym wypłaconych roszczeń urlopowych.

Wyślij wszystkie niezbędne dokumenty i informacje pocztą do właściwego urzędu skarbowego.

Twój pracodawca nie musi płacić podatków w Niemczech? Skontaktuj się z urzędem skarbowym właściwym dla Twojego kraju.