Najczęściej zadawane pytania

Zasadniczo zgłoszenia dokonywane są elektronicznie. W tym celu potrzebujecie Państwo hasła dostępu, o które prosimy u nas wnioskować. Formularz znajdziecie Państwo tutaj.

Składka do kasy urlopowej od stycznia 2019 wynosi 15,40%.

Składka do kasy urlopowej płatna jest każdorazowo do 28. następnego miesiąca. SOKA-BAU nie wystawia żadnych rachunków.

Jeśli nie delegujecie Państwo swoich pracowników nieprzerwanie przez cały miesiąc, należy wówczas zgłosić dokładne okresy, każdorazowo z podaniem początku i końca oddelegowania w trakcie jednego miesiąca. Prosimy nie zapomnieć podać dokładnej, całkowitej, miesięcznej ilości godzin w Niemczech dla każdego pracownika.

Ze składki do kasy urlopowej finansowane są wynagrodzenia urlopowe pracowników.

Przegląd Postępowania urlopowego z objaśnieniami dotyczącymi zwrotu, ekwiwalentu i odszkodowania znajdziecie Państwo na tej stronie internetowej.

Jako pracodawca udzielacie Państwo swojemu pracownikowi podczas oddelegowania do Niemiec urlopu wypoczynkowego, wypracowanego w Niemczech i wypłacacie mu wynagrodzenie za urlop. 

Gdy udzielicie Państwo swojemu pracownikowi urlopu nabytego w Niemczech, otrzymacie Państwo z SOKA-BAU zwrot wypłaconego wynagrodzenia za urlop. W zgłoszeniu miesięcznym informujecie nas Państwo, czy pracownik otrzymał urlop i w jakiej wysokości otrzymał wynagrodzenie za ten urlop. Wypłata zwrotu uwarunkowana jest niezaleganiem w płatnościach składek do SOKA-BAU.

Pracownik może składać wniosek o ekwiwalent w SOKA-BAU. Ekwiwalent może być wypłacony tylko pracownikowi. Wypłata dla pracodawcy jest niemożliwa.

Jeśli pracownik nie wykorzystał swojego urlopu i nie otrzymał ekwiwalentu, może złożyć do SOKA-BAU wniosek o odszkodowanie. Wypłata dla pracodawcy jest niemożliwa.

Wynagrodzenie urlopowe wynosi 14,25 % od wynagrodzenia brutto.

Wynagrodzenie urlopowe podczas oddelegowania podlega prawu niemieckiemu. Dlatego musicie Państwo za wszystkich swoich oddelegowanych pracowników przemysłowych w okresie ich oddelegowania na niemieckie place budów opłacać składki do kasy urlopowej SOKA-BAU. Uczestnictwo w SOKA-BAU zastępuje składki do kas urlopowych w ojczyźnie na czas trwania oddelegowania. Tym samym pracownicy nie mają roszczeń do podwójnego wynagrodzenia urlopowego.

Wyjątki zachodzą wyłącznie wtedy, kiedy wpłacacie Państwo w swojej ojczyźnie składki do kasy, która jest porównywalna z SOKA-BAU. W tym przypadkau istnieją Porozumienia o wzajemnej uznawalności. Aktualnie dotyczy to kas z Belgii, Danii, Francji, Włoch i Austrii.