Kontakt

Nasi pracownicy służą Państwu poradą, w ramach możliwości w Państwa języku ojczystym. Prosimy przy każdym kontakcie z nami, podawać Państwa numer pracodawcy lub numer pracownika, jeśli jest on już Państwu znany. Możecie Państwo skontaktować się z naszymi pracownikami pod wskazanymi numerami telefonów:

Telefon
 Belgia

+49 611 707-4054
Pour en savoir plus

 Bośnia i Hercegowina

+49 611 707-4056
Saznaj više

 Bułgaria

+49 611 707-4056
Още

 Dania

+49 611 707-4054
More information

 Estonia

+49 611 707-4052
More information

 Finlandia

+49 611 707-4052
More information

 Francja

+49 611 707-4054
Pour en savoir plus

 Gibraltar

+49 611 707-4052
More information

Grecja

+49 611 707-4052
More information

 Wielka Brytania

+49 611 707-4054
More information

 Irlandia

+49 611 707-4054
More information

 Islandia

+49 611 707-4052
More information

 Włochy

+49 611 707-4051
Ulteriori informazioni

 Kanada

+49 611 707-4052
More information

 Chorwacja

+49 611 707-4056
Saznaj više

 Łotwa

+49 611 707-4052
More information

 Liechtenstein

+49 611 707-4054
Mehr erfahren

 Litwa

+49 611 707-4052
More information

 Luksemburg

+49 611 707-4054
Pour en savoir plus

 Macedonia

+49 611 707-4056
Saznaj više

 Czarnogóra

+49 611 707-4052
Saznaj više

 Holandia

+49 611 707-4054
Meer vernemen

 Norwegia

+49 611 707-4052
More information

 Austria

+49 611 707-4054
Mehr erfahren

 Polska

+49 611 707-4053
Dowiedz się więcej

 Portugalia

+49 611 707-4052
Saber mais

 Rumunia

+49 611 707-4058
Află mai mult

 Rosja

+49 611 707-4056
More information

 Szwecja

+49 611 707-4052
More information

 Szwajcaria

+49 611 707-4054
Mehr erfahren

 Serbia

+49 611 707-4056
Saznaj više

 Słowacja

+49 611 707-4052
Dozvědět se více

 Słowenia

+49 611 707-4056
More information

 Hiszpania

+49 611 707-4052
Para saber más

 Republika Czeska

+49 611 707-4052
Dozvědět se více

 Turcja

+49 611 707-4052
Daha çok öğrenmek

 Ukraina

+49 611 707-4052
More information

 Węgry

+49 611 707-4059
Bővebben

USA

+49 611 707-4052
More information

Telefaks

+49 611 707-4555

Adres pocztowy

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Postfach 57 11
65047 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Adres instytucji

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Wettinerstraße 7
65189 Wiesbaden
DEUTSCHLAND