Częste pytania

Zgłoszenia dokonywane są zasadniczo elektronicznie. W tym celu potrzebujecie Państwo hasło dostępu, o które prosimy u nas wnioskować. Formularz znajdziecie Państwo tutaj

Składka kasy urlopowej za rok 2017 wynosi 14,50 %.

Składka kasy urlopowej płatna jest każdorazowo do 20. nastąpnego miesiąca. SOKA-BAU nie wystawia żadnych rachunków.

Jeśli nie delegujecie Państwo swoich  pracowników nieprzerwanie przez cały miesiąc, należy wówczas zameldować dokładne okresy z podaniem każdorazowo początku i końca oddelegowania w trakcie jednego miesiąca. Prosimy nie zapomnieć podać miesięcznie dokładnej, całkowitej ilości godzin w Niemczech dla każdego pracownika.

Składką kasy urlopowej finansowane są wynagrodzenia urlopowe pracowników.

Przegląd Postępowania urlopowego z objaśnieniami dotyczącymi zwrotu, ekwiwalentu i odszkodowania znajdziecie Państwo na tej stronie internetowej.

Jako pracodawca udzielacie Państwo swojemu pracownikowi podczas oddelegowania do Niemiec urlopu wypoczynkowego, wypracowanego w Niemczech i wypłacacie mu wynagrodzenie za urlop. 

Gdy udzielicie Państwo swojemu pracownikowi urlopu nabytego w Niemczech, otrzymacie Państwo z SOKA-BAU zwrot wypłaconego wynagrodzenia za urlop. W zgłoszeniu miesięcznym informujecie nas Państwo, czy pracownik otrzymał urlop i w jakiej wysokości otrzymał wynagrodzenie za ten urlop. Wypłata zwrotu uwarunkowana jest niezaleganiem w płatnościach składek do SOKA-BAU.

Pracownik może składać wniosek o ekwiwalent w SOKA-BAU. Ekwiwalent może być wypłacony tylko pracownikowi. Wypłata dla pracodwcy jest niemożliwa.

Jeśli pracownik nie wykorzystał swojego urlopu i nie otrzymał ekwiwalentu, może złożyć do SOKA-BAU wniosek o odszkodowanie. Wypłata dla pracodwcy jest niemożliwa.

W 2017 wynagrodzenie urlopowe wynosi 13,68 % całkowitego zarobku brutto w Niemczech, w 2016 również.

Pracownikom nie przysługuje prawo do podwójnego wynagrodzenia za urlop zarówno według prawa polskiego jak i niemieckiego.

Podczas oddelegowania swoich przemysłowych pracowników na budowy w Niemczech  musicie Państwo płacić  dla nich składkę kasy urlopowej do SOKA-BAU. Niemieckie Układy zbiorowe pracy dla budownictwa, w szczególności Federalny ramowy układ zbiorowy dla budownictwa (BRTV) i Układ zbiorowy pracy o postępowaniu kas socjalnych w budownictwie (VTV) znajdują obowiązkowe zastosowanie na podstawie Ustawy o delegowaniu pracowników do pracy za granicą i Ustawy zabezpieczającej postępowanie kas socjalnych (SOKA-SiG), jak również na podstawie europejskiej dyrekwywy dotyczącej delegowania pracowników w sprawie regulacji urlopowych. Te przepisy wypierają podczas oddelegowania regulacje urlopowe kraju ojczystego. Dlatego nie nastąpi podwójne zastosowanie.