Jakie są Twoje prawa i przywileje?

Jesteś zatrudniony w przedsiębiorstwie z siedzibą za granicą i pracujesz na budowie w Niemczech? Dowiedz się tutaj, jakie prawa przysługują Ci w tym czasie.

Urlop

Jako pracownik oddelegowany do pracy w Niemczech masz prawo do płatnego urlopu. Liczba dni urlopu zależy od tego, jak długo pracujesz w Niemczech.

Za każde przepracowane 12 dni przysługuje Ci jeden dzień urlopu. To jest 2,5 dnia w miesiącu. Jeśli pracujesz w Niemczech przez cały rok, masz prawo do 30 dni urlopu. Soboty, niedziele i święta państwowe nie są dniami roboczymi, dlatego nie potrzebujesz urlopu na te dni.

Jeśli na koniec roku (grudzień) pozostały Ci niewykorzystane dni urlopu, po prostu wykorzystaj je w kolejnym roku.

Pół dnia urlopu (lub więcej) zaokrągla się w bieżącym roku (od stycznia do grudnia) zawsze w dół.

Przykład: 2,5 dnia urlopu = 2 dni urlopu

Na początku nowego roku są one zaokrąglane w górę.

Przykład: 2,5 dnia urlopu = 3 dni urlopu


Zmiana pracodawcy

Jeśli w trakcie oddelegowania przechodzisz do innego przedsiębiorstwa budowlanego, możesz wykorzystać naliczony urlop (dni i pieniądze) u nowego pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy nowy pracodawca posiada siedzibę w Niemczech czy za granicą.


Wynagrodzenie za urlop

Urlop płatny

Urlop oznacza płatny urlop. To znaczy, że pracodawca wypłaca Ci świadczenie urlopowe za czas Twojego urlopu.

Wynagrodzenie za urlop wynosi 14,25 % Twojego wynagrodzenia brutto, które do tej pory uzyskałeś w Niemczech.


Co dzieje się w przypadku śmierci pracownika?

Twoje wynagrodzenie za urlop podlega dziedziczeniu. Oznacza to, że wypłacimy Twoim spadkobiercom wynagrodzenie za urlop. Warunki ku temu znajdziesz tutaj.


Minimalna płaca

Na placach budowy w Niemczech obowiązuje niemiecka płaca minimalna. Dlatego Twój pracodawca w żadnym wypadku nie może zapłacić Ci podczas pracy w Niemczech wynagrodzenia, które jest niższe od minimalnej płacy obowiązującej w niemieckim budownictwie. 

Płaca minimalna określa, ile pracownik musi co najmniej zarobić brutto za godzinę pracy. Przy tym zależy to od tego, gdzie w Niemczech pracuje. Ponieważ płace minimalne na budowach w Niemczech Zachodnich i Wschodnich są różne. Ma również znaczenie to, czy jest on wykwalifikowanym pracownikiem czy pomocnikiem. Pomocnicy to pracownicy fizyczni, którzy wykonują proste zadania zgodnie z instrukcjami. Obejmuje to na przykład sortowanie materiałów budowlanych, konserwację maszyn i urządzeń, prace porządkowe i kopanie ręczne.

Strony układu zbiorowego pracy nie mogły dojść do porozumienia w sprawie minimalnych wynagrodzeń w budownictwie. Orzeczenie rozjemcy zostało odrzucone w kwietniu 2022 r.

Minimalne płace (w euro):

Okres zatrudnienia

Strefa taryfowa Zachód

Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin
Bremen
Hamburg
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Schleswig-Holstein

Strefa taryfowa Wschód

Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen 
Sachsen-Anhalt
Thüringen

01.05.2021 – 31.12.2021

Pomocnik: 12,85
Pracownik wykwalifikowany: 15,70
(Berlin - Pomocnik: 12,85)
(Berlin - Pracownik wykwalifikowany: 15,55)

12,85

01.04.2020 – 31.12.2020

Pomocnik: 12,55
Pracownik wykwalifikowany: 15,40
(Berlin - Pomocnik: 12,55)
(Berlin - Pracownik wykwalifikowany: 15,25)

12,55

01.03.2019 – 31.12.2019

Pomocnik: 12,20
Pracownik wykwalifikowany: 15,20
(Berlin - Pomocnik: 12,20)
(Berlin - Pracownik wykwalifikowany: 15,05)

12,20

01.03.2018 – 28.02.2019

Pomocnik: 11,75
Pracownik wykwalifikowany: 14,95
(Berlin - Pomocnik: 11,75)
(Berlin - Pracownik wykwalifikowany: 14,80)
 

11,75

Dodatki

W okresie oddelegowania przysługuje Ci prawo do dodatków za nadgodziny, pracę w nocy, w niedziele i święta. Istnieją również dodatki za trudne warunki pracy.


Koszty oddelegowania i zakwaterowania

Koszty oddelegowania (koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania) nie są częścią płacy minimalnej. Te koszty pracodawca musi wypłacić Ci dodatkowo do płacy minimalnej.

Czy pracodawca wypłaca Ci dodatek delegacyjny, gdy przyjeżdżasz do Niemiec? Ten dodatek, podobnie jak koszty oddelegowania powinien być wypłacany dodatkowo do płacy minimalnej.

Wyjątek: W umowie o pracę uzgodniłeś ze swoim pracodawcą co innego.

Jeśli pracodawca zapewnia Ci zakwaterowanie, musi ono być zgodne z niemieckim rozporządzeniem o miejscach pracy. Na przykład, miejsce zakwaterowania musi posiadać część dzienną i sypialną z łóżkami, stołami, krzesłami i szafkami oraz łazienkę (urządzenia sanitarne).


Oddelegowanie na okres dłuższy niż 12 miesięcy

Jeśli jesteś oddelegowany na okres dłuższy niż 12 miesięcy, obowiązują Cię takie same warunki pracy jak pracowników niemieckich. Twój pracodawca może wydłużyć ten okres do 18 miesięcy. W tym celu musi poinformować urząd celny o powodach przedłużenia okresu oddelegowania.