Formularz zgłoszeniowy dla wskazówek dotyczących pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia

Poprzez ten formularz mogą Państwo udzielać wskazówek dotyczących pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia. Po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli podejmiemy w razie potrzeby dalsze kroki, jak np. przekazanie informacji do odpowiedniego głównego urzędu celnego. Ewentualne wykroczenia, które nie pozostają w związku z usługami budowlanymi, mogą Państwo zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich organów celnych.

1. Dane zgłaszającego

Wskazówek można także udzielać anonimowo.